Drošības nauda par kandidātu sarakstu Kocēnu novada domes vēlēšanām

Publicēja 2017. gada 18. apr. 01:55Krista Gromova
Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 18.pantu, vēlēšanu komisija pieņem tikai tādus kandidātu sarakstus, kuru iesniedzēji par attiecīgo sarakstu speciālā domes vēlēšanu komisijas depozīta kontā ir iemaksājuši drošības naudu.

Lai pieteiktu kandidātu sarakstu Kocēnu novada domes vēlēšanām, drošības nauda150 euro apmērā ir jāiemaksā Kocēnu novada domes vēlēšanu komisijas speciālajā depozīta kontā:

Saņēmējs: Kocēnu novada dome
Saņēmēja reģistrācijas Nr.: LV90009114171
Banka: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV40TREL980256403100B

Maksājuma dokumentā, kuru izsniedz banka un kas iesniedzams vēlēšanu komisijai, jānorāda:

1) persona, kas veikusi maksājumu;
2) kandidātu saraksta nosaukums, par kuru drošības nauda iemaksāta;
3) vēlēšanu apgabala nosaukums, kurā saraksts pieteikts;
4) datums, kad veikts maksājums.

Svarīgi!
  • Drošības naudu drīkst iemaksāt gan juridiska, gan fiziska persona.
  • Drošības nauda tiks atmaksāta, ja attiecīgās domes vēlēšanās no saraksta tiks ievēlēts vismaz viens deputāts. Ja neviens deputāts netiks ievēlēts, tad vēlēšanu komisija drošības naudu ieskaitīs attiecīgās pašvaldības budžetā.

Ieteikums! 
  • Iesniedzot sarakstu, aizpildīt un vēlēšanu komisijai iesniegt arī iesniegumu ar konta rekvizītiem, uz kuru atmaksāt drošības naudu.
Vairāk informācija par pašvaldību vēlēšanām pieejama ŠEIT.
Comments