Draugiem.lv titullapā - Kokmuiža!

Publicēja 2015. gada 12. sept. 01:31Eva Eglīte

Šodien portāla draugiem.lv titullapā - cēlā Kokmuiža, kas aicina uz pirmajiem atjaunotajiem Kokmuižas svētkiem! Ņemot vērā draugiem.lv lielo lietotāju skaitu, šodien krāšņo ēku virtuāli pamanīs daudzi jo daudzi – gan Latvijā, gan ārvalstīs dzīvojošie.

Draugiem.lv ir tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietne, kas radīta 2004. gadā. 2007. gada pavasarī draugiem.lv lietotāju skaits sasniedza 1 000 000. Draugiem.lv ir vienīgais vietējais sociālais medijs ES, kura apmeklētība savā valstī ir lielāka nekā sociālajam tīklam Facebook.  


Comments