Dikļu skolas bērni dejo pašā jūras vidiņā

Publicēja 2017. gada 18. maijs 02:33Inese Arhīvs
Šis pavasaris Dikļu pamatskolas dejotājiem un viņu līdzjutējiem paliks atmiņā uz mūžu. Satraukuma pilns pienāca 28.aprīlis, kad Dikļu skolas mazie dejotāji, skolotājas, vecāki un līdzjutēji devās braucienā ar prāmi „Romantika” uz Stokholmu, lai piedalītos starptautiskajā festivālā „Baltijas talantu šovs”. Tajā līdztekus mūsējiem piedalījās bērnu deju kolektīvi no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.

Bērniem tā bija iespēja ne tikai piedalīties pasākumā, bet arī izbaudīt braucienu ar prāmi, apskatīt Stokholmu u.c.

Vecāku vārdā gribu pateikties Dikļu pamatskolas skolotājām Evijai Kokorītei un Līgai Bērtulsonei par drosmi, un uzdrīkstēšanos aizvest bērnus tik brīnišķīgā ceļojumā ar prāmi, visu noorganizēt un vadīt, par visiem atbildēt, rūpēties un gādāt. Gribu uzteikt arī Dikļu pamatskolas skolēnus par labu uzvedību, pieklājību, zinātkāri, dejotprasmi un izcilām angļu valodas zināšanām. Lai izdodas skolotājām viņu ieceres un nākotnes plāni! Lai mūsu bērni iedvesmojas no redzētā un dzirdētā, kas dos milzīgu ieguldījumu mūsu visu nākotnē!


Zane Brente – Brantiņa

Comments