Dikļu jaunieši atjaunos sarkano laukumu Dikļu parkā

Publicēja 2015. gada 1. jūn. 05:56Elīna Upīte
22. maijā Vidzemes Augstskolā Valmieras novada fonds (VNF) deva zaļo gaismu 16 projektu idejām Valmierā un apkārtējos novados - deviņas iniciatīvas atbalstītas fonda projektu konkursā „Sev, tev, novadam”, un septiņas iniciatīvas - Jauniešu ideju laboratorijas (VNFJIL) konkursā „Jaunieši dod iespēju jauniešiem 2015”.

Projektu konkursā „Sev, tev, novadam” tika atbalstīta arī Dikļu jauniešu iniciatīvas grupas ideja par sarkanā laukuma atjaunošanu Dikļu parkā sportisko aktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšanai. Projekta ietvaros tiks iegādāts izejmateriāls – tenisīts, ar ko izveidos laukuma virskārtu. Projektu plānots īstenot laika posma no 1. jūnija līdz 1. septembrim.

Kā pastāstīja Dikļu jauniešu iniciatīvas grupas pārstāve Guna Nāzare, projekta pieteikums saņēma visaugstāko žūrijas vērtējumu. Dikļu jauniešu vārdā G.Nāzare izsaka vislielāko pateicību Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniecei Evijai Naglei par sniegto atbalstu, tiekoties ar žūrijas komisiju.

Valmieras novada fonds ir mūsdienīga labdarības organizācija, kura darbojas, lai būtu par partneri tiem, kuri vēlas ziedot, un tiem, kuri vēlas īstenot sabiedrībai svarīgas iniciatīvas. Ziedotāju klubā pulcējas fonda uzticamākie atbalstītāji, kuri ziedo naudu tieši vietējām iedzīvotāju iniciatīvām. Fonda primārā darbības teritorija ir Valmiera un Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu un Rūjienas novads.


Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš un Dikļu jauniešu iniciatīvas grupas pārstāve Guna Nāzare,
parakstot līgumu par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai


Comments