Dikļu amatierteātris saņēmis II pakāpes diplomu amatierteātru skatē

Publicēja 2016. gada 7. janv. 06:36Eva Eglīte   [ atjaunināts 2016. gada 7. janv. 11:47 ]
Dikļu amatierteātris, piedaloties Burtnieku novada amatierteātru skatē ar R.Auškāpa lugu "Prieka sapnis īss…" (režisore Inna Krēsliņa), ieguvis II pakāpes diplomu (35 punkti).

Skatē piedalījās arī Matīšu kultūras nama amatierteātris, Rencēnu kultūras nama amatierteātris un Kārķu tautas nama amatierteātris. Amatierteātri pieteicās skatei ar dažādu žanru iestudējumiem, kas nebija demonstrēti iepriekšējo gadu skatēs.

Kā īpašie viesi visas izrādes vēroja un vērtēja Smiltenes tautas teātra režisors Agris Māsēns un Valmieras teātra aktrise Lelde Kalēja.

Skate ir kā atskaites punkts jebkuram amatiermākslas kolektīvam. Skates mērķi ir apzināt amatierteātru kolektīvu līmeni un noskaidrot labāko iestudējumu, ko izvirzīt Vidzemes reģiona atlases skatei, un popularizēt amatierteātru tradīciju un darbību novados.


Comments