Dikļos, Dauguļos, Vaidavā un Zilākalnā uzstādīs publiski pieejamus āra trenažierus

Publicēja 2016. gada 24. okt. 03:52Elīna Upīte
Kocēnu novada dome ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma piešķiršanu pašvaldības sagatavotajam projekta pieteikumam “Publisko āra trenažieru uzstādīšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”.

Projekta pieteikums tika iesniegts Vietējās rīcības grupas (VRG) - biedrības “Vidzemes lauku partnerība “Brasla”” izsludinātajā projektu konkursā, kas īstenots Latvijas lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu, iegādājoties un Kocēnu novada pagastu centros VRG “Brasla” teritorijā uzstādot publiskos āra trenažierus, tādējādi radot labvēlīgus apstākļus aktīvai atpūtai un izklaidēm svaigā gaisā visām paaudzēm un popularizējot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.

Projekta ietvaros Vika pasaku parkā Dikļos tiks uzstādīti 3 āra trenažieri, Ziemeļvidzemes internātpamatskolas Dauguļos teritorijā – 3 gab., Vaidavas pagasta rotaļu laukumā – 3 gab. un Zilākalna pagasta sporta laukumā – 3 gab.

Kocēnu novada domes iepirkumu komisijas izsludinātās iepirkuma procedūras rezultātā publisko āra trenažieru piegādi un uzstādīšanu veiks SIA “GoPlay”. 

Projekta kopējās izmaksas ir 9805,84 EUR, no kuriem 7293,60 EUR ir ELFLA finansējums.
        
Comments