Dievkalpojumi 2017.gada aprīlī

Publicēja 2017. gada 3. apr. 00:21Krista Gromova   [ atjaunināts 2017. gada 3. apr. 00:30 ]
Dievkalpojumi 2017.gada aprīlī Burtnieku un Dikļu ev.lut.draudzēs un Bērzainē:
  • 9.aprīlī pl.11.00 Pūpolsvētdienas dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā, draudzes kopsapulce.
  • 13.aprīlī pl.19.00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā.
  • 14.aprīlī pl.14.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums Dikļu baznīcā, pl.16.00 Lielās Piektdienas dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā.
  • 15.aprīlī pl.23.00 Nakts Viģīlijas dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā.
  • 16.aprīļī pl.9.00 Lieldienu dievkalpojums Dikļu baznīcā, pl.11.00 Lieldienu dievkalpojums Burtnieku Mācītājmuižā (vai baznīcā).
  • 17.aprīlī pl.11.00 Lieldienu dievkalpojums Bērzaines saiešanas namā.
  • 23.aprīlī pl.11.00 Dievkalpojums Burtnieku Mācītajmuižā, iesvētes mācības.30.aprīlī pl.11.00 Dievkalpojums Burtnieku Mācītajmuižā, iesvētes mācības.
Lieldienu svētkiem veltītie dievkalpojumi Rubenes baznīcā:
  • 9.aprīlī pl.11.00 Pūpolsvētdienas dievkalpojums, vadīs mācītājs Artis Eglītis.
  • 13.aprīlī pl.18.00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums, vadīs mācītājs Artis Eglītis
  • 16.aprīlī pl.11.00 Lieldienu dievkalpojums, vadīs bīskaps Pāvils Brūveris

Comments