Darba piedāvājumi Ziemeļvidzemes pamatskolā

Publicēja 2020. gada 20. nov. 07:44Elīna Upīte
Ziemeļvidzemes pamatskola aicina darbā sporta skolotāju, angļu valodas skolotāju un internāta skolotāju ar darba vietu Skolas ielā 5, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Kocēnu novadā.

Plašāka informācija par vakancēm:

SPORTA SKOLOTĀJS

Prasības:
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un sporta skolotāja kvalifikācija;
 • speciālā izglītības skolotāja kvalifikācija;
 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);
 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • atbildības sajūta un precizitāte;
 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.
Galvenie darba pienākumi:
 • īsteno izglītības programmu sportā atbilstoši izglītības standartam, kā arī ņemot vērā izglītojamā veselības stāvokli un attīstības līmeni;
 • strādā ar izglītojamajiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi (izmanto mācību metodes un līdzekļus atbilstoši skolēnu speciālām izglītības vajadzībām);
 • sadarbojas ar citiem pedagogiem, klases audzinātāju, kā arī atbalsta personālu izglītības mērķu sasniegšanā.
Darba slodze - 15 stundas (0,5 slodze).

Bruto alga: 454 eiro.

Darba vieta: Skolas iela 5, Vaidava, Kocēnu novads.

CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi ziemelvidzeme@kocenunovads.lv līdz 2020. gada 30. novembrim.

Tālrunis uzziņām 26423042.


ANGĻU VALODAS SKOLOTĀJS

Prasības:
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un angļu valodas skolotāja kvalifikācija;
 • speciālā izglītības skolotāja kvalifikācija;
 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);
 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • atbildības sajūta un precizitāte;
 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.
Galvenie darba pienākumi:
 • īsteno izglītības programmu angļu valodā atbilstoši izglītības standartam, kā arī ņemot vērā izglītojamā veselības stāvokli un attīstības līmeni;
 • strādā ar izglītojamajiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi (izmanto mācību metodes un līdzekļus atbilstoši skolēnu speciālām izglītības vajadzībām);
 • sadarbojas ar citiem pedagogiem, klases audzinātāju, kā arī atbalsta personālu izglītības mērķu sasniegšanā.
Darba slodze – 11 stundas (0,4 slodze).

Bruto alga 364 eiro.

Darba vieta: Skolas iela 5, Vaidava, Kocēnu novads.

CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi ziemelvidzeme@kocenunovads.lv līdz 2020. gada 30. novembrim.

Tālrunis uzziņām 26423042.


INTERNĀTA SKOLOTĀJS

Prasības:
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un skolotāja kvalifikācija;
 • speciālā izglītības skolotāja kvalifikācija;
 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);
 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • atbildības sajūta un precizitāte;
 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.
Galvenie darba pienākumi:
 • Piedalīties izglītojamo mācību un audzināšanas darba plānošanā un īstenošanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām (izglītības iestādes internātā);
 • Sadarboties ar mācību priekšmetu skolotāju, atbalsta un vadību vienotas audzināšanas darbības nodrošināšanai izglītības iestādē;
 • Sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesa un socializācijas jautājumos;
 • Veicināt internāta dzīvojošo izglītojamo mācību rezultātu, sociālo prasmju uzlabošanos, personības pilnveidi un saturīga brīvā laika pavadīšanu.
Darba slodze – 40 stundas.

Bruto alga 908,5 eiro.

Darba vieta: Skolas iela 5, Vaidava, Kocēnu novads.

CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi ziemelvidzeme@kocenunovads.lv līdz 2020. gada 30. novembrim.

Tālrunis uzziņām 26423042.
Comments