Dabas liegumā un svētvietā “Zilaiskalns” veiks arheoloģisko izpēti

Publicēja 2020. gada 18. aug. 22:54Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 1. sept. 03:20 ]
Kā iepriekš vēstīts, Kocēnu novada pašvaldība, īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstība (ELFLA) līdzfinansētu projektu “Dabas lieguma un svētvietas “Zilaiskalns” infrastruktūras uzlabošana”, plāno izbūvēt skatu platformu ar norobežojošu barjeru kalna stāvākās un bīstamākās nogāzes malā, kā arī uzstādīt informatīvo stendu pie takas, kas ved no Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra uz kalna virsotni.

Lai noskaidrotu, vai plānoto būvdarbu zonā atrodas apbedījumi vai citas arheoloģiskas vērtības, šodien, 19. augustā, SIA “Arheoloģiskā izpēte” arheologi Imanta kalniņā uzsākuši arheoloģiskās izpētes darbus, ko plāno pabeigt līdz šī gada septembra sākumam. Izpēti paredzēts veikt trīs tranšejās līdz 1,40 m dziļumam.

1998. gadā Zilamkalnam piešķirts valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa statuss “Zilais kalns ar Upurakmeni – kulta vieta un viduslaiku kapsēta”, savukārt 2006. gadā ar Kocēnu pagasta domes lēmumu kalnam tika piešķirts vietējās Svētvietas oficiāls statuss. 

Zilaiskalns kļūst par arvien populārāku galamērķi gan interesentiem no Latvijas, gan ceļotājiem no ārvalstīm. Interesi par Zilokalnu veicina arī līdz šim veiktie pašvaldības ieguldījumi tā apkārtnes labiekārtošanā – 2017. gadā, īstenojot LEADER projektu “Zilākalna svētvietas teritorijas labiekārtošana”, kalna virsotnē tika atjaunoti enerģētiskie apļi, savukārt 2019. gada nogalē noslēdzās kultūrvēstures un apmeklētāju centra izveide industriālā mantojuma objektā – Zilākalna ūdenstornī.

Jau paveiktais un projektā iecerētais veidos kompleksu piedāvājumu tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem, kuriem Zilaiskalns ir iemīļota pastaigu vieta visos gadalaikos.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 15 000 eiro, no kuriem 13 500 eiro ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums.

Comments