Cūkmens sveic ekoprogrammas “Cūkmena detektīvi” aktīvos dalībniekus pirmsskolas izglītības iestādē “Auseklītis”

Publicēja 2016. gada 12. maijs 06:16Elīna Upīte
Šodien, 12. maijā, Kocēnu novada Kocēnos viesojās Cūkmens, lai vieniem no aktīvākajiem AS “Latvijas valsts meži” ekoprogrammas “Cūkmena detektīvi” dalībniekiem – Kocēnu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” 5. grupas audzēkņiem – vadītu “Tīrā meža” mācību stundu un pasniegtu Cūkmena detektīvu diplomus.

Šī mācību gada laikā “Latvijas valsts mežu” ekoprogrammas “Cūkmena detektīvi” pedagogiem bija ne vien jāsniedz ziņas par paveikto darbu, bet arī jāpublisko jaunumi Cūkmena mājas lapā un citos sociālajos tīklos. Pēdējās aktivitātes bija noteicošās izvēlē, uz kuriem 30 bērnudārziem Cūkmens šajā pavasarī dosies, to skaitā Kocēnu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”.

Pirmā ekoprogramma bērnudārziem “Cūkmena detektīvi” tapusi AS “Latvijas valsts meži” sociālās kampaņas “Nemēslo mežā!” ietvaros, lai izglītotu bērnus par tīru mežu nozīmi un stiprinātu viņu atbildību pret apkārtējo vidi. Tās ietvaros 4 līdz 7 gadus veci bērnudārzu bērni kopā ar pedagogiem tika aicināti atklāt dažādus meža noslēpumus un kļūt par Cūkmena detektīviem.

Ekoprogrammas “Cūkmena detektīvi” pamatā bija četras tēmas, kurās ar rotaļu, dejas un dziesmas, pasaku, dažādu vizualizāciju - Cūkmena lelles un citu materiālu palīdzību, bērni veica noteiktus detektīvu soļus jeb uzdevumus, vērtējot labo un slikto mežā. Katra tēma bija veidota, ievērojot principu – Redzi, Dzirdi, Klausies, Dari –, vienlaikus paredzot aktīvu bērnu iesaisti un līdzdarbošanos rotaļnodarbībās.

Cūkmens no kopā ar diplomētajiem "Cūkmena detektīviem" - Kocēnu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” 5. grupas audzēkņiem un audzinātājām

Comments