Ceturtdien Kocēnos notiks iedzīvotāju forums

Publicēja 2015. gada 12. okt. 01:26Elīna Upīte
Ceturtdiena, 15. oktobrī, plkst. 13.00 Kocēnu kultūras namā notiks vietējās rīcības grupas – biedrības “No Salacas līdz Rūjai” forums, kurā tiks prezentēta Rīcības stratēģija plānošanas periodam no 2014. gada līdz 2020. gadam. Forumā aicināti piedalīties vietējie iedzīvotāji, uzņēmēji, mājražotāji, amatnieki un nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai kopīgi diskutētu finansējuma piesaistes iespējām dažādu projektu īstenošanai jaunajā plānošanas periodā.


Rīcības stratēģija būs pamata dokuments lauku teritoriju iedzīvotāju projektu mērķu noteikšanai un to realizēšanai. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem projektu īstenošana paredzēta divās galvenajās programmās: Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas un Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas. Vietējās ekonomikas stiprināšana būs prioritāte, kas šajā periodā saņems krietni lielāku ES līdzfinansējumu – 70% ( privātā labuma projektiem), 80% (vairāku uzņēmēju kopprojektiem). Jauns atbalsta veids ir izglītojošo un pieredzes pasākumu finansēšana. Rīcības nosaukums būs „darbinieku produktivitātes kāpināšana”. Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas ietvers divas rīcības - „Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” un „Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana vietējiem iedzīvotājiem”. Šajā rīcībā iesniegto projektu atbalsta intensitāte būs 70 – 90%. 

Biedrības darbības teritorijā ietilpst Kocēnu novada Bērzaines un Kocēnu pagasts.
Comments