Bērzaines un Kocēnu pagastā uzstādītas norāžu zīmes un informācijas stendi

Publicēja 2015. gada 17. jūn. 04:55Elīna Upīte   [ atjaunināts 2015. gada 17. jūn. 05:01 ]
Lai nodrošinātu informācijas pieejamību, palīdzētu Kocēnu novada iedzīvotājiem un viesiem atrast interesējošos objektus, kā arī lai veicinātu novada atpazīstamību un tūrisma attīstību, Kocēnu novada Bērzaines un Kocēnu pagastā projekta “Redzams un atpazīstams” ietvaros uzstādītas ielu nosaukumu un objektu norāžu zīmes, kā arī informācijas stendi.

Projekta ietvaros kopumā izgatavotas un uzstādītas 40 ielu nosaukumu zīmes, no tām 22 zīmes izvietotas Kocēnu ciema ielās – Alejas, Aveņu, Bērzu, Dārza, Gravas, Jāņa Ķenča, Kalna, Ošu, Ozolu, Parka un Torņa, 8 zīmes Rubenes ciemā – Avotu, Kalna, Krasta, Nākotnes, Parka, Sandaru unValmieras ielā, 10 zīmes Bērzaines ciemā – Avotu, Centra, Imantas, Loku un Vidzemes ielā.

Gan Kocēnu, gan Bērzaines pagastā uzstādītas 25 objektu norāžu zīmes, lai atvieglotu interesentu nokļūšanu uz pašvaldības iestādēm, kultūrvēstures un tūrisma objektiem, atpūtas vietām, viesu namiem un zemnieku saimniecībām.

Pie Kokmuižas pils, Rubenes baznīcas, Mujānu izglītības biedrības nama, pie Anuļas tilta Kocēnu pagastā, kur Kocēnu novadā sākās mazbānīša ceļš, un Bērzaines ciema centrā uzstādīti lielformāta informācijas stendi (2x1,2m), kuros redzama Kocēnu novada karte un informācija par Kocēnu novadu, kā arī katrai konkrētajai vietai piemeklēti vēstures fakti, tādējādi rosinot apmeklētājus gūt plašāku ieskatu novada kultūrvēsturē.

Projekts “Redzams un atpazīstams” (līguma nr. 13-09-LL11-L413101-000004) īstenots biedrības “No Salacas līdz Rūjai” attīstības stratēģijas “Rīcības programmas atbalsts ieviešanai Latvijā no 2007. - 2013. gadam” 4.1.3. pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Projekta kopējās izmaksas ir 9446,63 eiro, no tiem 6741,86 eiro ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums un 2704,77 eiro ir Kocēnu novada domes līdzfinansējums.

Saskaņā ar Kocēnu novada domes izsludinātās iepirkumu procedūras rezultātiem norāžu zīmes izgatavoja un uzstādīja SIA “SIGNUM”.Informācijas stends pie Rubenes baznīcas

Comments