Bērzaines un Kocēnu pagasta iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā

Publicēja 2018. gada 28. nov. 04:29Elīna Upīte   [ atjaunināts 2018. gada 28. nov. 05:40 ]
Biedrība "No Salacas līdz Rūjai" aicina Kocēnu novada Bērzaines un Kocēnu pagasta iedzīvotājus līdz 2019. gada 10. janvārim piedalīties aptaujā, lai novērtētu, cik veiksmīgi īstenota iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana. Aptaujas anketa publicēta ŠEIT.

Laikaposmā no 2016. - 2018. gadam biedrība ir izsludinājusi 5 LEADER konkursa kārtas, organizējusi vidēji 6 informatīvos seminārus pirms katras projekta kārtas un 3 pieredzes apmaiņas braucienus projektu ideju ģenerēšanai un sadarbības veicināšanai. Biedrība sniedz arī individuālās konsultācijas, lai informētu, konsultētu un atbalstītu potenciālos projektu iesniedzējus projektu ideju realizēšanā, projekta iesniegumu un tā pavaddokumentu sagatavošanā.

Šajā plānošanas periodā Kocēnu novada pašvaldība, piedaloties biedrības "No Salacas līdz Rūjai" izsludinātajos projektu konkursos un piesaistot publisko finansējumu, īstenojusi šādus projektus:
      • "Kapsētu digitalizācija" - Dikļu, Dauguļu, Sprēstiņu, Rubenes un Jaunburtnieku kapsētu digitalizācija. Projektu laikā kapsētās veikti digitālie uzmērījumi, kapu kopiņu uzskaite, reģistrēšana un fotofiksēšana;
      • "Vienots sirdī, vienots vidē, vienots Kocēnu novadā" - Bērzainē, Kocēnos un Rubenē uzstādīti vides objekti - 3 personalizētas velonovietnes, iegādātas 3 atkritumu urnas un atpūtas soliņi, kā arī izveidoti 3 personalizēti bukletu statīvi;
      • "Caur sacensību uz aktīvu dzīvesveidu" - iegādāts sacensību laika uzskaites aprīkojums, kura komplektā ietilpst 200 gab. bezkontakta atzīmēšanās kartes (SportIdent SIAC kartes), ko izmanto skriešanas, slēpošanas, slidošanas, riteņbraukšanas sacensību organizēšanā;
      • "Zilākalna svētvietas teritorijas labiekārtošana" - enerģētisko apļu atjaunošana apmeklētāju iecienītajā dabas objektā un svētvietā Zilākalnā, informatīva stenda uzstādīšana kalna virsotnē;
      • "Daudzfukcionālu sporta pakalpojumu nodrošināšana jaunizveidotajā Kocēnu sporta skolā" - atjaunots Kocēnu sporta nama zāles grīdas segums;
      • "Bērzaines ciema daudzfuncionāla sporta laukuma izbūve" -  pārbūvēts ciema sporta laukums, uzklājot tam asfalta segumu 800m2 platībā, lai izmantotu dažādu sporta veidu aktivitātēm, piemēram, hokejam un slidošanai ziemā, vasarā – tenisam, skrituļslidošanai, florbolam, ielu basketbolam, u.c. 


Comments