Bērzaines ciemā izbūvēs daudzfunkcionālu sporta laukumu

Publicēja 2016. gada 24. okt. 05:12Elīna Upīte
Kocēnu novada dome ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu par Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma piešķiršanu pašvaldības sagatavotajam projekta pieteikumam “Bērzaines ciema daudzfunkcionāla sporta laukuma izbūve”.

Projekta pieteikums tika iesniegts Vietējā rīcības grupas - biedrības “No Salacas līdz Rūjai” izsludinātajā projektu konkursā, kas īstenots Latvijas lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Bērzaines pagasta iedzīvotājiem, veicinot brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošanu un attīstot sporta infrastruktūru sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

Projekta ietvaros tiks pārbūvēts Bērzaines ciema sporta laukums, uzklājot tam asfalta segumu 800m² platībā. Laukumu plānots izmantot dažādu sporta veidu aktivitātēm, piemēram, ziemā – hokejs un slidošana, vasaras periodā – teniss, skrituļslidošana, strītbols un florbols.

Projekta kopējās izmaksas 30 000 EUR, no kuriem 27 000 EUR ir ELFLA finansējums.
    
Comments