Bērzainē, Rubenē un Kocēnos uzstādīs velo statīvus un stendus

Publicēja 2016. gada 22. dec. 23:38Inese Arhīvs   [ atjaunināts 2016. gada 23. dec. 00:26 ]

Lai popularizētu vietas identitāti, veicinātu iedzīvotāju piederības izjūtu novadam, kā arī turpinātu novada teritoriju labiekārtošanu, Kocēnu novada dome līdz nākamā gada oktobrim Bērzaines pagastā, Rubenes un Kocēnu ciemos uzstādīs vides objektus- velo statīvus un stendus.

Velo statīvi tiks uzstādīti ciemu centros, un līdztekus divriteņu novietnei tiks izvietotas atkritumu urnas un atpūtas soliņi. Savukārt stendi kalpos bukletu un novadu raksturojošo materiālu, priekšmetu izvietošanai publiskās vietās.

Vides objektu tehnisko risinājumu veidojusi SIA “Laba vide” ainavu arhitekte Vineta Radziņa pēc 2015.gadā organizētā skiču projekta konkursa darbiem. Idejas pamatā ir novada logotipā izmantotais “Ozols”, kura vainags simbolizē novada teritoriju un iezīmē katra pagasta robežas.

Jāpiebilst, ka vides objektu uzstādīšana tiks finansēta Lauku atbalsta dienesta atbalstītā projekta “Vienots sirdī, vienots vidē, vienots Kocēnu novadā” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 20 000 euro, no kuriem 18 000 euro ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums.

Pašvaldība nākotnē plāno šādu vides objektu izvietošanu arī Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagastu centros.

 
 
 
Comments