Bērzainē notiks psihologa lekciju kurss ģimenēm

Publicēja 2019. gada 22. apr. 22:40Elīna Upīte
Projekta "Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem" ietvaros 23., 24. un 26. aprīlī plkst. 17.00 – 20.00 Bērzaines tautas namā norisināsies bezmaksas lekciju kurss ģimenēm – vecākiem un bērniem, ko vadīs psiholoģe Iveta Kreišmane. 

Lekciju kursā paredzētas trīs nodarbības: 
      • 1. nodarbības, kas paredzēta vecākiem, galvenā tēma būs bērna uzvedība – bērnu un pusaudžu uzvedības mērķi; svarīgākais par uzvedību katrā bērna vecumposmā; uzvedības pasliktināšanās cēloņi; veselības grūtības. 
      • 2. nodarbībā (vecākiem) tiks apskatītas šādas tēmas – problēmsituācijas un konfliktu risināšanas taktikas; pozitīvā saskarsme un iedrošinājums labām attiecībām ar bērnu; disciplinēšana; vecāku stress un vecāku tiesības. 
      • Noslēdzošajā nodarbībā, kas paredzēta visai ģimenei (vecākiem kopā ar bērniem) tiks runāts par ģimenes kopīgajiem mērķiem, to saskaņošanu un rīcību; ģimenes noteikumiem; problēmu risinājumiem, izejot no dažādu paaudžu redzes punkta, kā arī par sadarbību un ieklausīšanos vienam otrā. 
Lekcijas Bērzainē ir kursa Kocēnu novadā noslēdzošais posms, sākot no šī gada februāra lekcijas norisinājās visu Kocēnu novada pagastu centros - Kocēnos, Vaidavā, Zilākalnā, Dikļos un šonedēļ - Bērzainē.

Projekta "Veselības veicināšanas pakalpojumu pieejamība Kocēnu novada iedzīvotājiem" mērķis ir nodrošināt dažādu mērķa grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu, veicinot veselīga dzīves veida pamatprincipu ievērošanu, kā arī samazināt sociālajam riskam pakļauto iedzīvotāju skaitu, un uzlabot pakalpojumu pieejamību vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem. 

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem” ietvaros.

Comments