Bāriņtiesa un Sociālais dienests aicina informēt par iespējamu bērnu apdraudējumu ārkārtējās situācijas laikā

Publicēja 2020. gada 19. marts 23:47Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 20. marts 01:41 ]
Kocēnu novada Bāriņtiesa un pašvaldības sociālais dienests vērš īpašu uzmanību uz nepieciešamību apzināt un lūdz pašvaldības izglītības iestādēm, ģimenes ārstiem, pašvaldības policijai, citām iestādēm un organizācijām, kā arī sabiedrībai nekavējoties vērsties bāriņtiesā, ja kāda rīcībā ir informācija par:
  • bērniem, kuri, valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ, šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības. Minētajā situācijā bāriņtiesa sniegs padomu un informēs, kā nodrošināt pilnvaras izsniegšanu bērna pārstāvībai attālināti
  • bērniem (visdrīzāk pusaudžu vecumā), kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts, un bērni atstāti vieni. Šādās situācijās bāriņtiesa apzinās bērna tuvinieku iespējas uzņemties bērnu aprūpi
  • bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā un kuriem būtu nepieciešama palīdzība. 
Ņemot vērā situāciju ar izglītības iestāžu slēgšanu, kā arī ierobežojumiem atstāt bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, iespējams, var veidoties situācija, kurā vecāki neievēro likuma prasības un tādējādi pakļauj bērnus riskam, tāpēc

Lūdzam un atgādinām vecākiem ievērot Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta sestajā daļā noteikto – vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Bāriņtiesas pienākums ir reaģēt uz jebkuru informāciju par situāciju, kad, iespējams, bērns līdz 7 gadu vecumam ir atstāts viens vai bērna, jaunāka par 13 gadiem, klātbūtnē. Tāpat uzsverams, ka vērtējams arī bērnu briedums, ne tikai formālais vecums, lai izvērtētu, vai bērna atrašanās vienam, piemēram, 8 gadu vecumā, ir bērnam droša. Tāpat vērtējams, kāda vecuma bērns atstāts 13 un vairāk gadus sasnieguša bērna uzraudzībā (pastāv risks, ka 13 gadus vecs bērns nespēs nodrošināt pilnvērtīgu divus gadus veca bērna uzraudzību un aprūpi visas dienas garumā).

Ja jūsu rīcībā ir informācija, ka bērns palicis bez vecāku pārstāvības vai aizgādnībā esošajai personai ir nepieciešama palīdzība, aicinām iedzīvotājiem sniegt informāciju, zvanot pa tālr. 28653999, 27891660, 25414982, vai rakstot uz e – pastu: barintiesa@kocenunovads.lv.

Bāriņtiesa un sociālais dienests aicina un lūdz sabiedrību būt vērīgiem, līdzdarboties un sniegt atbalstu tiem sabiedrības locekļiem, kuriem tas šobrīd visvairāk nepieciešams.
Comments