Balso par Kocēnu novada domes neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursa pieteikumiem!

Publicēja 2019. gada 25. marts 23:57Kristers Blūms   [ atjaunināts 2019. gada 27. marts 00:12 ]
Kocēnu novada dome šādu konkursu organizē jau septīto gadu ar mērķi atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot vides sakārtošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām.

Kopā šogad saņemti 8 iesniegumi, kuri pretendē uz Kocēnu novada pašvaldības finansējumu, kas sasniedz 700 EUR vienam projektam. Piedāvājam balsot par iesniegtajām idejām ŠEIT. Balsošana norisinās līdz 5. aprīlim! Informējam, ka no vienas IP adreses iespējams balsot vienu reizi!

Projektu raksturojums un tā aktivitātes:

  • "Mūsmāja" (iesniedzējs: Gunta Ēltamma) - daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alejas ielā 13, Kocēnos kāpņu telpas kosmētiskā remonta veikšana;
  • "Lasām, rakstām un saņemam!" (iesniedzējs: neformālā iedzīvotāju iniciatīvas grupa "Vienoti par attīstību Dauguļos") - sekmēt apkārtējās vides sakārtošanu un nodrošināt kvalitatīvāku pakalpojumu pieejamību Kocēnu novada Dikļu pagasta Dauguļu iedzīvotājiem. Projekta aktivitātes - nolietoto pastkastīšu demontāža, jauno pastkastīšu uzstādīšanas vietas sagatavošana, pastkastīšu un atpūtas stūrīša uzstādīšana, apkārtējās teritorijas sakārtošana un labiekārtošana, projekta noslēguma pasākuma rīkošana;
  • "Bērnu pieskatīšana pasākumu laikā" (iesniedzējs: Elīna Upīte) - Kocēnos regulāri norisinās dažādi pasākumi, kas paredzēti pieaugušajiem, taču ne visiem vecākiem ir iespēja šos pasākumus apmeklēt, jo nav, kas pasākuma laikā pieskata bērnus. Pēc sarunām ar vietējiem vecākiem secināts, ka viņi labprāt apmeklētu šos pasākumus, ja paralēli pasākumam tiktu nodrošināta bērnu pieskatīšana. Projekta aktivitātes - tā kā konkursa nolikums neparedz bērnu pieskatītāja pakalpojuma apmaksu, projekta finansējums tiktu izlietots materiāli tehniskajam nodrošinājumam – kancelejas preču (zīmuļu, flomasteru), rotaļlietu un citu lietu iegādei. Inventārs būtu pārvietojams, lai to varētu izmantot dažādās pasākumu norises vietās, tajā skaitā arī brīvdabas pasākumos. Pieskatīšanas pakalpojumu organizētu šī projekta īstenotāji - iedzīvotāju interešu grupa. Iespēja pieteikties projekta īstenošanā!
  • "Caurumkrogs - kultūrtelpa Kocēnu novadā" (iesniedzējs: iedzīvotāju iniciatīvas grupa "Savam novadam") - iniciatīvas grupa "Savam novadam" jau piekto gadu strādā, lai iemūžinātu izcilu personu piemiņu Kocēnu novadā. 2019. gadā iniciatīvas grupa plāno fokusēties sekojošā darbības virzienā - popularizēt Caurumkrogu gan kā nozīmīgu tūrisma objektu Kocēnu novadā, gan kā kultūrtelpu - vietu, kur satiekas Kocēnu novada iedzīvotāji un viesi, radoši attīsta sevi, vienlaikus dodot ieguldījumu Caurumkroga pilnveidošanā. Projekta aktivitātes - bērnu un jauniešu mākslas plenēra īstenošana Caurumkrogā, plenērā tapušo darbu izstādes rīkošana, ārtelpas ekspozīcijas stendu izgatavošana izvietošanai Caurumkroga logos, Jāņa Staņislava Rozes un Jāņa Staņislava Birnbauma darbu atklātņu komplekta - Kocēnu novada suvenīra izgatavošana, Caurumkroga sakopšanas talkas rīkošana. Iespēja pieteikties projekta īstenošanā!
  • "Kocēnu pagasta Kokmuižas vecsaimniecību plānu digitalizācija un publicēšana, I kārta" (iesniedzējs: Valters Grīviņš) - apzināt, atlasīt, digitalizēt un publicēt Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuvē un novadpētniecības platformā Historia.lv Latvijas Valsts vēstures arhīva fondos glabātos Kocēnu pagasta Kokmuižas teritorijas vecsaimniecību kadastra plānus. Projekta aktivitātes - kartogrāfiskā materiāla atlase, pasūtīšana un izņemšana Valsts Vēstures arhīvā, Rīgā; atlasītā kartogrāfiskā materiāla digitalizācija; digitalizētā kartogrāfiskā materiāla publicēšana un anotēšana Historia.lv;
  • "Peldvietas iekārtošana pie Vaidavas ezera" (iesniedzējs: Didzis Vekters) - iekārtot visiem pieejamu peldvietu pašvaldības īpašumā pie Vaidavas ezera, tādējādi samazinot cilvēku plūsmu privātīpašumā "Pilskalni". Projekta aktivitātes - laipas izbūve, baltās smilts uzbēršana ezera krastā, 2 soliņu uzstādīšana, kāpņu atjaunošana, zāles un krūmu atvašu izpļaušana sezonas laikā;
  • "Izzini teātri" (iesniedzējs: iedzīvotāju iniciatīvas grupa "Volatus") - bērnu un jauniešu vidū arvien populārākas kļūst prāta spēles. Lai attīstītu bērnu un jauniešu erudīciju un dotu iespēju viņiem pilnveidot zināšanas par teātra mākslu, teātra mākslas tradīcijām laiku ritumā un mūsdienās, un īpaši Kocēnu novadā, plānots sagatavot jautājumus par izrādēm, aktieriem, teātra vēsturi un īstenot erudīcijas spēles Kocēnu novada izglītības iestādēs. Vienlaikus, domājot par amatierteātru kustības attīstību Kocēnu novadā, nākotnes amatierteātru aktieriem, amatierteātra "Volatus" dalībnieki paredzējuši bērniem un jauniešiem dot iespēju izmēģināt iegādāto skaņu tehniku, iedrošinot uzstāties publiski. Lai nodrošinātu iespēju kvalitatīvi apskaņot pasākumus un amatierteātra "Volatus" izrādes, nepieciešams papildināt esošo skaņu tehniku ar 2 skandām, kas tiks iegādātas šī projekta ietvaros. Iespēja pieteikties projekta īstenošanā
  • “Izdziedam Dikļus!” (iesneidzējs: Uģis Raibacis un folkloras kopa “Endzelīte”) -  Ar tradicionālās mūzikas palīdzību radīt lielāku interesi par Dikļu kultūrvēsturiskajām vietām, izmantojot visus iespējamos sociālos tīklus. Veidot radio versiju pa Dikļu vēstures lappusēm. Projekta īss raksturojums: izvēlēties nozīmīgākos vēsturiskos objektus Dikļos: Dziesmu svētku muzejs, Dikļu Dabas koncertzāle, Zundu rija, Dikļu pils, Vika parks, veidot īsu un interesantu, teatralizētu stāstījumu par šīm konkrētajām vietām, piemeklēt atbilstošu tradicionālās mūzikas materiālu un savu tekstu radio versijai. Plānotās aktivitātes: darbs pie mūzikas ierakstīšanas studijā, scenāriju veidošana apskates objektiem, mūzikas un teksta sacerēšana radio versijai, darbības saskaņošana  attiecīgi ar objektu vadītājiem un nepieciešamā finansējuma apspriešana ar projektā iesaistītajiem dalībniekiem.

Šogad konkursa nolikums papildināts ar iespēju pieteikties projekta īstenošanā - tas nozīmē, ka, lai gan iedzīvotāju iniciatīvu grupā ir jābūt vismaz 5 dalībniekiem, ideju projektu konkursam varēja iesniegt arī viena persona, pieteikumā norādot, ka būs nepieciešami papildu dalībnieki. Dalībai projektu īstenošanā var pieteikties ikviens interesents, rakstot uz e-pastu attistiba@kocenunovads.lv.

Projektu pieteikumos minēto aktivitāšu īstenošanai, kā ierasts, varēja pieteikties fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci vietējie iedzīvotāji, kā arī nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kas Kocēnu novada administratīvajā teritorijā vēlas īstenot sabiedriski nozīmīgas aktivitātes, sekmēt apkārtējās vides sakārtošanu un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Kopējais konkursā pieejamais Kocēnu novada domes finansējums 2019. gadā ir 3500 EUR, vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 700 EUR. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu, un iesniegtais projekts var būt arī jau iepriekš atbalstīta projekta turpinājums. Projektu īstenošana jāpabeidz līdz 2019. gada 30. decembrim.

Projektu konkursa nolikums ŠEIT.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar Attīstības nodaļas vadītāja vietnieci Antu Šulmeistari-Tupreini (e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv).