Balso par Kocēnu novada iniciatīvu grupu projektu konkursa pieteikumiem

Publicēja 2018. gada 31. maijs 06:25Kristers Blūms   [ atjaunināts 2018. gada 31. maijs 06:30 ]
Kocēnu novada dome arī 2018. gadā finansē neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursu. Šogad saņemti 10 projektu pieteikumi. Līdz 8. jūnijam balso par TAVUPRĀT labāko un vērtīgāko! Projektu konkursa nolikums ŠEIT

PAR TAVUPRĀT LABĀKO PROJEKTU BALSO ŠEIT

1. IIG "Mūsu mājas ļaudis" projekta nosaukums "Vieta, kur pulcēties":
Apraksts - Pagalma sakārtošana un labiekārtošana, jaunas smilšu kastes ierīkošana jaunu solu un galda ierīkošana.

2. IIG "Kokmuižas Laivinieks" projekta nosaukums "Es savam novadam":
Apraksts - Laivas iegāde, jaunlaulāto un Kocēnu novada iedzīvotāju vizināšana ar laivu Kokmuižas svētkos, "Ģimenes trialtona"dalībnieku vizināšana ar laivu. Kocēnu novada iedzīvotāju nodrošināšana ar aktīvās atpūtas iespējām.

3. IIG "Volatus" projekta nosaukums "Satikšanās dzejā, ziedos un simtgadē":
Apraksts - Kocēnu novadā dzīvojošo dzejnieku un viņu darbu izzināšana, dzejas darbu kompozīciju izveidošana, organizēti pasākumi. Tulpju dobes izveidošana Rubenes centrā. Apskaņošanas sistēmas iegāde pasākumu un "Volatus"izrāžu nodrošināšanai.

4. IIG "Savam novadam" projekta nosaukums "Mantojums":
Apraksts - Paredzēts paplašināt Caurumkroga ekspozīciju, sagatavot un izvietot 4 jaunas planšetes, paplašināt Vaidavas pagasta novadpētniecības pastāvīgajā ekspozīcijā izveidoto "Rozes zāli", abās vietās izvietojot informāciju par gleznotāju Jāni Staņislavu Birnbaumu un viņa gleznu attēlus. Pilnveidot "Caurumkroga" teritoriju ar vēja rādītāju un sagatavot informācijas lapas par abiem māksliniekiem.

5. IIG "Nākotnes 7" projekta nosaukums "Vizuālā tēla uzlabošana un teritorijas labiekārtošana Nākotnes 7, Rubenē":
Apraksts - mājas un teritorijas labiekārtošana, karoga masta uzstādīšana, soliņu ierīkošana pie mājas un veļas žāvēšanas nojumes atjaunošana.

6. IIG "Bērzainieši" projekta nosaukums "Es pats rakstu Latvijas vēsturi'':
Apraksts - Paredzēts apkopot informāciju, Bērzaines pagasta iedzīvotāju stāstījumus par savu dzīvi vēsturisko vērtību saglabāšana radot novadu un tautas vēsturi un fotomateriālu apstrāde krājumu veidošanā.

7. Biedrība "Imanta6" projekta nosaukums "Mēs savam pagalmam":
Apraksts - Mājas infrastruktūras sakārtošana. Esošā stāvlaukuma paplašināšāna. 

8. Biedrība "UGA Records" projekta nosaukums "Latviešu teātrim 200 = Latvijai 100 interneta vietnes izveide Kocēnu novada iedzīvotāju iedvesmošanai un Kocēnu novada popularizēšanai":
Apraksts - Paredzēts izveidot vienotu interneta platformu, kurā tisk apkopotas visas Kocēnu novada teātru aktualitātes, jaunāko izrāžu reklāmas klipus, teātru izrāžu apskaņošanas un ierakstīšanas ierīču iegāde, visu Kocēnu novada teātru izrāžu video vizītkaršu izgatavošana 2018.un 2019.gadam.

9. IIG "Savieši" projekta nosaukums "Lepni, ka piederam Kocēnu novadam!":
Apraksts - Paredzēts iegādāties mēģinājumu tērpus un dažādu tautas tērpu detaļas, lai nodrošinātu atpazīstamību Dziesmu un Deju svētkos ar Kocēnu novada simboliku.

10. Fonds "Zeme.Cilvēks. Stari"
projekta nosaukums "Informatīvo stendu izgatavošana un izvietošana fonda "Zeme.Cilvēks.Stari"dabas parkā "Staru akmeņi"" :
Apraksts - Paredzēts īstenot Svētbirzs stādīšana un izvietot izgatavotu informatīvo stendu dabas parkā "Staru akmeņi" ar izglītojošiem aprakstiem un informāciju par veicamajām aktivitātēm un rituāliem.
Comments