Balso par 2020. gada Kocēnu novada domes neformālo iedzīvotāju iniciatīvu grupu projektu konkursa pieteikumiem!

Publicēja 2020. gada 25. maijs 02:29Kristers Blūms   [ atjaunināja Elīna Upīte 2020. gada 25. maijs 04:33 ]

Kocēnu novada dome šādu konkursu organizē jau astoto gadu ar mērķi atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot vides sakārtošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī veicināt sadarbību starp domi, neformālām iedzīvotāju iniciatīvu grupām un nevalstiskajām organizācijām.

Kopā 2020. gadā saņemti astoņi iesniegumi, kuri pretendē uz Kocēnu novada pašvaldības finansējumu, kas sasniedz 700 EUR vienam projektam. Piedāvājam balsot par iesniegtajām idejām ŠEIT. Balsošana norisinās līdz 2020. gada 7. jūnijam. Balsojot par projekta ideju, ir iespēja pieteikties projekta īstenošanā, iegūstot papildu dalībniekus projekta īstenošanā un iegūt vismaz piecu dalībnieku neformālo grupu.

Informējam, ka no vienas IP adreses iespējams balsot vienu reizi! Tāpat kā 2019. gadā, arī šogad konkursa nolikums iekļauta iespēja pieteikties dalībai projekta īstenošanā - tas nozīmē, ka, lai gan iedzīvotāju iniciatīvu grupā ir jābūt vismaz pieciem dalībniekiem, ideju projektu konkursam varēja iesniegt arī viena persona, pieteikumā norādot, ka būs nepieciešami papildu dalībnieki. Dalībai projektu īstenošanā var pieteikties ikviens interesents, rakstot uz e-pastu attistiba@kocenunovads.lv.

Projektu pieteikumos minēto aktivitāšu īstenošanai, kā ierasts, varēja pieteikties fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci vietējie iedzīvotāji, kā arī nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kas Kocēnu novada administratīvajā teritorijā vēlas īstenot sabiedriski nozīmīgas aktivitātes, sekmēt apkārtējās vides sakārtošanu un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Projektu raksturojums un tā aktivitātes:
  • "Lasām, rakstām un saņemam!" (iesniedzējs: neformālā iedzīvotāju iniciatīvas grupa "Vienoti par attīstību Dauguļos") - sekmēt apkārtējās vides sakārtošanu un nodrošināt kvalitatīvāku pakalpojumu pieejamību Kocēnu novada Dikļu pagasta Dauguļu iedzīvotājiem. Projekta aktivitātes - nolietoto pastkastīšu bloka turētāja demontāža, jauna pastkastīšu bloka turētāja un ziņojumu dēļa uzstādīšana, apkārtējās teritorijas sakārtošana un labiekārtošana;
  • "Zilākalna bērniem" (iesniedzējs: Inese Eglīte) - sniegt bērniem plašākas rotaļu iespējas, papildināt bērnu rotaļu laukumu. Projekta aktivitātes - uzstādīt atsperu šūpoles un pievilkšanās stieni;
  • "Mājas svētība" (iesniedzējs: Biedrība "Alejas 13a") - 2019. gadā māja Alejas iela 13a tika renovēta un nominēta, kā arī ieguva apbalvojumu konkursā "Skaistākā dzīves vieta un vide Kocēnu novadā 2019". Projekta aktivitātes - izveidot atpūtas zonu ar soliņu un puķudobēm, iestādīt košumkrūmus, Latvijas kokus mājas aizsardzībai, uzstādīt gaismas laternu;
  • "Motivācijas programma "Protu-varu"" (iesniedzējs: Viktors un Guna Supes) - attīstīt mērķa grupas dalībnieka pašapziņu un motivāciju pārmaiņām, sociālās prasmes un to pielietojumu dzīvē, iesaistīt aktivitātēs kas sekmē iekļaušanos sabiedrībā. Projekta aktivitātes - noorganizēt telpas nodarbībām, novadīt četras nodarbības, katra astoņu akadēmisko stundu apjomā;
  • "Pieņemšana Caurumkrogā pie Jāņa Staņislava Rozes" (iesniedzējs: iedzīvotāju iniciatīvas grupa "Savam novadam") - iniciatīvas grupa "Savam novadam" jau sesto gadu strādā, lai iemūžinātu izcilu personu, latviešu gleznotāju - Jāni Staņislavu Rozi un vietu viņa piemiņai Kocēnu novadā - Caurumkrogu. Projekta aktivitātes - lekcijas "Krogs 18. un 19. gs Latvijas iedzīvotāju ikdienā - no Brandeļu kroga līdz Zvirgzdu krogam" sagatavošana, Bijušo krogus ēku fotofiksācija un fotogrāfiju izgatavošana, Ārtelpas ekspozīciju stendu izgatavošana izvietošanai Caurumkrogā, sagatavotās lekcijas prezentācija, fotoizstādes atklāšana, Caurumkroga sakopšanas talka, pūtēju kvinteta koncerts, lekcijas un foto materiālu nodošana Vaidavas pagasta pastāvīgajai novadpētniecības ekspozīcijai un publicēšana Kocēnu novada mājaslapā; Iespēja pieteikties projekta īstenošanā
  •  "Sakopta Budenbrokas muiža" (iesniedzējs: biedrība "Budenbrokas muiža") - biedrības viens no mērķiem un virzieniem ir Budenbrokas muižas teritorijas labiekārtošana un vietējo iedzīvotāju apziņas veicināšana ka ēku komplekss un teritorija ir kultūrvēsturiska vērtība. Projekta aktivitātes - parka soliņu uzstādīšana, Informācijas stenda uzstādīšana, trimmera iegāde, talkas organizēšana;
  • "Informācijas stendu un norāžu izvietošana Vaidavas ezera dabas un kultūrvēstures takā" (iesniedzējs: Valters Grīviņš) - izveidot saturisku sabiedrisko aktivitāti, popularizējot Vaidavas ezera piekrastes un RUbenes dabas un kultūras mantojumu. Veicināt dabas un izziņas tūrismu, aktīvo atpūtu Kocēnu novadā. Projekta aktivitātes - informācijas apkopošana un Vaidavas ezera dabas un kultūrvēstures takas apskates objektu aprakstu izveidošana Historia.lv, takas infrastruktūras plānojuma izstrāde, stendu gatavošana un uzstādīšana, sabiedrības iesaistīšana takas sakopšanā un marķēšanā, mērķauditorijas informēšana par paveikto;
  • "Rubenes Anši - pastaigu taka atpūtai" (iesniedzējs: biedrība "Rubenes Anši") - projekta realizācijas gadījumā priekš iedzīvotājiem tiks uzlabota aktīvās atpūtas vieta apkārt ūdenskrātuvei "Mazais Ansis". Projekta aktivitātes - atpūtas zonas - takas labiekārtošanas darbi - bebru krasta dēļu laipas, šķeldu celiņi, izveidoti soliņi atpūtai un dabas vērošanai, izveidotas atkritumu urnas. Atjaunota informācijas pieejamība.
Projektu pieteikumos minēto aktivitāšu īstenošanai, kā ierasts, varēja pieteikties fizisku personu neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz pieci vietējie iedzīvotāji, kā arī nevalstiskās organizācijas, biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas, kas Kocēnu novada administratīvajā teritorijā vēlas īstenot sabiedriski nozīmīgas aktivitātes, sekmēt apkārtējās vides sakārtošanu un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Kopējais konkursā pieejamais Kocēnu novada domes finansējums 2020. gadā ir 3500 EUR, vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 700 EUR. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu, un iesniegtais projekts var būt arī jau iepriekš atbalstīta projekta turpinājums.  Projektu ieviešanas periods: līdz 2020. gada 30. decembrim.

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar Attīstības nodaļas vadītāju Antu Šulmeistari-Tupreini (e-pasts: anta.sulmeistare-tupreine@kocenunovads.lv).
Comments