Attīstīs Kocēnu novada sporta skolu

Publicēja 2016. gada 21. dec. 23:15Inese Arhīvs
Kocēnu novada dome 2016.gada 24.novembra sēdē pieņēmusi lēmumu no 2017.gada 1.janvāra pārņemt Biedrības “Kocēnu sporta klubs”  struktūrvienību – profesionālās ievirzes izglītības iestādi “Kocēnu sporta skola”. Kocēnu sporta skola būs Kocēnu novada domes iestāde ar bāzes vietu Kocēnu sporta namā, bet ar struktūrvienību Vaidavā, Nākotnes ielā 1.

Stāsta Kocēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Olmanis:

“Ar iniciatīvu pārņemt sporta skolas darbību domē vērsās Biedrības “Kocēnu sporta klubs” vadība. Izvērtējot iespējas attīstīt un paplašināt sporta jomu, domes deputāti lēma par sporta skolas pārņemšanu no jaunā gada. Mums ir vīzija par to, kā attīstīt gan sporta bāzes, gan padarīt daudzveidīgāku sporta jomas attīstību un piesaistīt audzēkņus ne tikai no novada, bet arī apkārtējām pašvaldībām. Ja līdz šim sporta skola darbību fokusēja uz florbolu, tad pašlaik pašvaldības speciālisti izstrādā plānu, kas paredz attīstīt dažādus sporta veidus un piesaistīt kvalificētu treneru korpusu. Nav mazsvarīgi pieminēt, ka lēmums pārņemt sporta skolas darbību saskan ar Kocēnu novada attīstības stratēģijā formulēto vienu no darbības virzieniem- atbalstīt neformālo izglītību skolēniem un jauniešiem, tostarp sporta centru un sporta skolas izveidi.”

Skolā pašlaik trenējas 110 audzēkņi, ir septiņas mācību grupas, no kurām divas ir meiteņu. Septembrī “Kocēnu sporta skola” ieguvusi akreditāciju izglītības programmām florbolā. Licencētas un akreditētas ir divas programmas “Florbols” – viena, ko apgūst paralēli pamatskolai, un otra, ko apgūst paralēli vidusskolai. Līdz ar sporta skolas darbības aktivizēšanu, pašvaldības speciālisti plāno, kā līdzsvaroti un mērķtiecīgi modernizēt un attīstīt pašvaldības teritorijā esošās sporta bāzes.

“Tiek strādāts pie treniņu infrastruktūras sakārtošanas Vaidavas apkārtnē un Vaidavas ezera pludmalē. Ir iestrādnes jauna regbija laukuma izveidošanai. Vaidavas sporta zālē ir nomainīti vecie basketbola grozi ar visu stiprinājuma mehānismu un izvietoti arī jauni treniņgrozi. Ir jau sagatavots projekts par sporta skolas struktūrvienības ēkas Vaidavā, Nākotnes ielā 1 energoefektivitātes paaugstināšanu. Savukārt Kocēnu sporta namā uzsākta sporta zāles grīdas seguma maiņa.” 

Comments