Attālināto mācību laikā Kocēnu novada izglītības iestāžu 7. – 9. klašu skolēniem nodrošina pārtikas pakas

Publicēja 2020. gada 10. nov. 06:54Elīna Upīte
Kocēnu novada domes sēdē pieņemts lēmums attālinātā mācību procesa laikā Kocēnu novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 7. – 9. klašu skolēniem brīvpusdienas nodrošināt pārtikas pakas veidā.

Vienas pārtikas pakas, kas paredzēta 10 darba dienu periodam, nominālā vērtība ir 22 eiro, aprēķinā par pamatu ņemot vienas dienas pusdienu cenu – 2,20 eiro. Pārtikas pakas sagatavo SIA “Glazūra”, kas iepirkumu procedūras rezultātā nodrošina ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Kocēnu novada izglītības iestādēs.

Pieteikumu pieņemšanu un pārtikas paku nogādāšanu skolēniem organizē Kocēnu novada vispārizglītojošās izglītības iestādes.

Kā viens no atbalsta veidiem ģimenēm, kuru bērni apmeklē Kocēnu novada vispārizglītojošās izglītības iestādes, ir brīvpusdienas – no valsts budžeta tiek apmaksāta ēdināšana 1. – 4. klašu skolēniem, savukārt 5. – 9. klašu skolēniem pusdienu izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Comments