Atklātā izsolē pārdod koksni cirsmā "Lāči", Bērzaines pagastā

Publicēja 2020. gada 11. jūn. 06:11Elīna Upīte   [ atjaunināts 2020. gada 11. jūn. 07:10 ]
Kocēnu novada dome organizē atklātu izsoli ar augšupejošu soli koksnei Kocēnu novada pašvaldībai piederošās cirsmas “Lāči”, Bērzaines pagastā, Kocēnu novadā (kadastra Nr. 9644 0050257) 361. kvartālā: 
  • 5., 6., 9. un 10. nogabala kopējā platība - 4,31 ha, cirtes veids - sanitara kopsanas cirte, izcertamo koku skaits – 220 gabali, pārdodamās koksnes daudzums – 99,14 m3;
  • 1. un 3. nogabala kopējā platība – 1,71 ha, cirtes veids – krājas kopšanas cirte, izcērtamo koku skaits – 707 gabali, pārdodamās koksnes daudzums – 103,38 m3.
Izsoles sākuma cena: 3460 EUR.

Izsole notiks 2020. gada 30. jūnijā plkst. 14.30 Kocēnu novada pašvaldības administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos, reģistrācija dalībai izsolē līdz 2020. gada 29. jūnijam plkst. 15.00 pašvaldības administrācijā, Dokumentu pārvaldības un informācijas nodaļā.


ĉ
Elīna Upīte,
2020. gada 11. jūn. 07:09
Ċ
Elīna Upīte,
2020. gada 11. jūn. 06:11
Comments