Atjaunots SIA “VTU Valmiera” Ratnieku ūdenstornis Kocēnu pagastā

Publicēja 2015. gada 20. apr. 05:31Eva Eglīte

“Ratnieku ūdenstornis”, kurš atrodas Brandeļu teritorijā, Kocēnu novadā, ekspluatācijā ir kopš 1963.gada. Tas būvēts, lai nodrošinātu ar artēzisko ūdeni ne tikai SIA “VTU Valmiera” vajadzībām, bet apgādātu arī apkārtējo māju iedzīvotājus un citus klientus. Šī gada martā uzņēmums pabeidza ūdenstorņa rekonstrukciju, to atjaunojot un padarot modernāku un ekspluatācijā drošāku.

“Būvekspertīze parādīja, ka ūdenstorņa kāja – mūrētā daļa – ir labā tehniskā stāvoklī, savukārt rekonstrukcijas gaitā nepieciešama rezervuāra un stāvvadu nomaiņa, kas bija ļoti nolietojušies, kā arī torņa kājas papildu stiprināšana, lai tā droši varētu kalpot arī turpmāk,” stāsta Laimonis Skromulis, SIA “VTU Valmiera” saimnieciskās daļas vadītājs.

Lai sagatavotu ūdenstorņa rekonstrukcijas tehnisko projektu, tika izsludināta cenu aptauja, kurā uzvarēja SIA “TelPro”, kas rekonstrukcijas gaitā veica arī būvniecības autoruzraudzību.

Cenu aptaujas tika veiktas arī būvnieka un būvuzrauga izvēlei. Ūdenstorņa rekonstrukcijas darbus veica SIA “Ajor” – viens no vadošajiem uzņēmumiem Latvijā ūdenstorņu uzstādīšanā un ar to saistītu darbu izpildē, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Jurēvičs un partneri”.

Būvdarbi tika veikti no 2015.gada janvāra līdz martam. To laikā tika iepazītas arī jaunākās tendences šādas būves konstrukcijā un tehnoloģijas to izpildē. Rekonstrukcijas darbu procesā tika atjaunota arī ūdenstorņa zibens aizsardzības sistēma, izbūvēta rezervuāra apsildes un atjaunota elektroapgādes sistēma.

Būvprojekta kopējās īstenošanas izmaksas bija 40823,20 eur bez PVN.

        

Pirms atjaunošanas                                     Pēc atjaunošanas
____________________________________________________

Komentārus un viedokļus iespējams izteikt sadaļā "DISKUSIJAS"
 

Comments