Atjaunos Rubenes baznīcu un labiekārtos teritoriju

Publicēja 2017. gada 2. marts 04:50Krista Gromova
Lai saglabātu vēstures mantojuma vērtības un Rubenes baznīcai piederošo teritoriju padarītu iedzīvotājiem un novada viesiem pievilcīgāku, šajā un nākamajos gados tiks labiekārtots baznīcas dārzs, kā arī veikta dievnama fasādes rekonstrukcija un baznīcas iekštelpu atjaunošana.


Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu šajā gadā tiks īstenots projekts par Rubenes baznīcas teritorijas labiekārtošanu, izveidojot iekšpagalmā unikālu dārzu, kā arī terasi, kas sekmēs cilvēku ar īpašām vajadzībām un ģimeņu ar bērnu ratiņiem pārvietošanos teritorijā. Dārzs jeb “baltais ceļš”, kā jau vēsta nosaukums, tiks veidots no apstādījumiem, kam dominējošā krāsa ir baltā, tādējādi akcentējot baznīcas sniegto mieru un simbolizējot garīgo pasauli. Lai to paveiktu, šogad tiks veikta teritorijas līdzināšana, celmu frēzēšana, sauso un bojāto koku izņemšana. Līdztekus “baltajam ceļam” tiks ierīkota arī piknika vieta un veikti citi teritorijas uzlabošanas darbi.

Tā kā dievnamam piekļaujošā teritorija pieder gan draudzei, gan Kocēnu novada domei, tad arī pašvaldība aktīvi iesaistījusies šīs teritorijas pievilcības veicināšanā.

“Rubenes baznīca ir nozīmīgs kultūrvēsturiskās informācijas mantotājs Kocēnu novadā. Tā ir viena no mūsu atpazīstamības zīmēm un fundamentāla vērtība. Tāpēc Kocēnu novada dome aktīvi sadarbojas ar Rubenes draudzi šīs teritorijas attīstībā. Pēc pašvaldības pasūtījuma SIA “Laba vide” ir izstrādājusi Rubenes baznīcas teritorijas labiekārtošanas projektu, kas paredz ne tikai tā saucamā “baltā ceļa” izveidi dievnama iekšpagalmā, bet arī citu zonu sakārtošanu. Pašvaldība līdzfinansēs ne tikai dārza ierīkošanu, bet arī turpinās darbu, lai soli pa solim realizētu visu teritorijas labiekārtošanas plānu, kas iekļauj pastaigu takas, atpūtas zonas, apstādījumu ierīkošanu un Personību dārza izveidi, kurā tiktu uzstādīti pieminekļi novada ievērojamiem cilvēkiem- Livonijas Indriķim, Jānim Staņislavam Rozem u.c.,” stāsta Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece Evija Nagle.

Tuvākajos gados pozitīvas izmaiņas piedzīvos arī pats dievnams. Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu projekta “Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” plānots veikt tā fasādes rekonstrukciju un iekštelpu atjaunošanu, kā arī ar to saistītus uzlabojumus- apkures un elektrosistēmas uzlabošanu u.c. Projekta vadošais partneris ir Siguldas novada dome, kas sadarbībā ar citām Vidzemes pašvaldībām un organizācijām, tajā skaitā Rubenes draudzi un Kocēnu novada domi, vēlas īstenot vairāku nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu attīstīšanu un saglabāšanu. Valdība pagājušā gada nogalē apstiprinājusi šī projekta tālāku virzību.

“Īstenojot šos projektus, mēs radīsim ne tikai patīkamu apkārtējo vidi, bet arī priekšnosacījumus draudzes attīstībai, kas varētu rīkot izglītojošus pasākumus, bērnu kristīgās nodarbības, attīstīt diakonijas jeb sociālās aprūpes darbu. Mēs arī ceram, ka visas iepriekšminētās aktivitātes sekmēs vietējo iedzīvotāju un novada viesu izpratni un lepnumu par mūsu tautas un novada kultūrvēsturisko mantojumu un bagātību, kas sakņojas tieši Rubenē,”
piebilda E.Nagle.

“Livonijas Indriķis, senākā draudze Latvijā, pirmā Rubenē pavārgrāmata 1795.gadā, kura izdota latviešu valodā. Aritmētikas grāmata, Vidzemes kalendārs, likumi latviešu zemniekiem un vēl daudzas citas lietas, kuras ir koncentrējušās šeit ap Rubenes baznīcu.”

Jāpiebilst, ka Rubenes evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzē iesvētīti un kristīti vairāk nekā 200 cilvēku, bet regulāri dievkalpojumus apmeklē līdz 30 draudzes biedru. Pēc Livonijas Indriķa hronikas Rubenes baznīcā kalpojusi vecākā kristīgā draudze Latvijā.
Comments