Atgādinājums skolēniem par abonementa biļetēm

Publicēja 2015. gada 17. aug. 05:20Elīna Upīte
Kocēnu novada dome aicina pieteikties Kocēnu pagastā deklarētos skolēnus, kuri šogad septembrī uzsāks vai turpinās mācības kādā no Valmieras pilsētas izglītības iestādēm vispārējā vidējā izglītības programmā, pamatizglītības mazākumtautības izglītības programmā un vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību izglītības programmā un kuriem nepieciešamas mēnešbiļetes vai abonementa biļetes, lai nokļūtu no dzīves vietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ ar SIA “VTU-Valmiera” sabiedrisko transportu. 


Pieteikties attiecīgajā Kocēnu novada pagasta pārvaldē pie kasieres-sekretāres līdz 20. augusta plkst. 17.00

Par transporta izdevumu segšanu braukšanai uz Kocēnu novada pamatizglītības iestādēm interesēties pie attiecīgās skolas lietvedes.
Comments