Atgādinājums Kocēnu novadā dzīvesvietu deklarējušām daudzbērnu ģimenēm

Publicēja 2015. gada 11. dec. 00:35Elīna Upīte
Kocēnu novada domes saistošo noteikumu nr. 6/2014 “Par materiālo atbalstu Kocēnu novada iedzīvotājiem” 31. punkts paredz, ka uztura maksas atlaides tiek piešķirtas no nākošā mēneša pirmās mācību dienas līdz kārtējā mācību pusgada pēdējai mācību dienai.

Sākoties jaunam mācību pusgadam, ģimenei atkārtoti jāiesniedz iesniegums, lai izvērtētu tiesības atkārtoti saņemt uztura maksas atlaides.

Lūdzam savlaicīgi iesniegt iesniegumu Sociālā dienesta darbiniekiem, lai saņemtu Kocēnu novada domes atbalstu daudzbērnu ģimenēm – bērna uztura maksas 100% atlaidi novada pirmsskolas izglītības iestādēs.


Comments