Atcelts lēmums "Par vecāku maksas par bērna pieskatīšanu pirmsskolas izglītības iestāžu vasaras grupiņās noteikšanu"

Publicēja 2019. gada 30. maijs 06:34Elīna Upīte   [ atjaunināts 2019. gada 30. maijs 09:27 ]
Šodien, 30. maijā, Kocēnu novada domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma atcelt Kocēnu novada domes 2019. gada 23. maija sēdes lēmumu Nr. 166 (protokols Nr. 8, 29.§) “Par vecāku maksas par bērna pieskatīšanu pirmsskolas izglītības iestāžu vasaras grupiņās noteikšanu”.

Lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz radušos situāciju, ka pašvaldības izsludinātā atklātā konkursa “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana” (iepirkuma identifikācijas Nr. KND/2019/1) rezultātā līgums ar konkursa uzvarētāju SIA “Vectēvs” tika noslēgts šī gada 23. maijā, kā dēļ vecāki laikus netika brīdināti par izmaiņām vecāku maksā par bērnu ēdināšanu un pamatojoties uz pašvaldības vadības izteikto priekšlikumu atcelt 23. maijā pieņemto Domes lēmumu.

Līdz 30. jūnijam vecāku maksa par bērna ēdināšanu Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēs tiek saglabāta līdzšinējā apmērā, kas ir spēkā no 2017. gada 1. aprīļa: 
  • bērniem vecumā līdz 4 gadiem, kuri apmeklē grupu ar dienas režīmu (brokastis, pusdienas, launags) – 2,41 eiro;
  • bērniem vecumā no 5 gadu vecuma, kuri apmeklē grupu ar dienas režīmu (brokastis, launags) - 1,25 eiro. Pusdienas tiek apmaksātas no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
Savukārt no 1. jūlija, pamatojoties uz atklātā konkursa “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana” rezultātiem un Kocēnu novada domes sēdē šī gada 23. maijā pieņemto lēmumu, vecāku maksa par ēdināšanu Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēs būs šāda:
  • bērniem vecumā līdz 2 gadiem, kuri apmeklē grupu ar dienas režīmu (brokastis, pusdienas, launags) - 2,80 eiro;
  • bērniem vecumā no 3 līdz 4 gadiem, kuri apmeklē grupu ar dienas režīmu (brokastis, pusdienas, launags) - 3,15 eiro;
  • bērniem vecumā no 5 gadiem, kuri apmeklē grupu ar dienas režīmu (brokastis, launags) - 1,65 eiro. Pusdienas tiek apmaksātas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lēmuma atcelšanas rezultātā netiks piemērots nosacījums vecākiem veikt priekšapmaksu par iesniegumā norādīto periodu.
Comments