Atbalsts izcilu bērnu un jauniešu dalībai nozīmīgās sacensībās

Publicēja 2015. gada 25. jūn. 02:19Elīna Upīte
Valmieras apkaimē ir centīgi un izcili talantīgi bērni un jaunieši, kuri vēlas pierādīt un pilnveidot savas prasmes, piedaloties augsta līmeņa sacensībās, konkursos vai olimpiādēs. Ģimenēm ne vienmēr ir pieejami vajadzīgie resursi, lai segtu dalības maksu, nokļūšanu, inventāra iegādi vai citas izmaksas. Tāpēc Valmieras novada fondā (VNF) ir izveidota Bērnu un jauniešu izcilību programma, kuras mērķis ir atbalstīt izcilību un talantus dažādās jomās.

Izcilību programmas ietvaros tiks sniegts materiāls atbalsts izcilu Valmieras apkaimes bērnu un jauniešu dalībai nozīmīgās sacensībās, konkursos un citos pasākumos, kas ļauj dalībniekiem stiprināt vai demonstrēt viņu talantus un izcilās spējas izglītības, sporta, kultūras vai citās jomās. Pateicoties ziedotāju iniciatīvai, šobrīd šim nolūkam pieejami 4500 eiro.

Lai pieteiktos atbalstam, pretendentam vai to grupai (komandai) jāiesniedz anketa un jāpievieno vismaz viena atbalsta vēstule vai rekomendācija no pedagoga, trenera vai pasākuma rīkotāja. Svarīgākais kritērijs ir pretendenta līdzšinējie sasniegumi un izaugsmes perspektīvas. Atsevišķos gadījumos priekšroka var tikt dota konkrētu pašvaldību iedzīvotājiem, tāpat daļa programmas finansējuma paredzēta sociāli mazaizsargāto bērnu un jauniešu atbalstam.

Pieteikumu var iesniegt jebkurā laikā, un fondā to izskatīs trīs mēnešu laikā. Pieteikuma anketa un pilna informācija par programmas nosacījumiem atrodama Valmieras novada fonda mājas lapā www.vnf.lv sadaļā “Īsteno ideju”.

Valmieras novada fonds ir mūsdienīga labdarības organizācija, kas galvenokārt strādā Valmieras apkaimē. Fonda pamatdarbība ir ziedojumu piesaiste, lai atbalstītu vietējo iedzīvotāju iniciatīvas. Papildus tam fonds īsteno arī citas programmas, tostarp sociālai palīdzībai un izglītības atbalstam, piemēram, “Skolas soma”, Elīzas Purmales piemiņas fonds un Jauniešu ideju laboratorija.
Comments