Atbalsts energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu mājās

Publicēja 2017. gada 21. marts 02:39Inese Arhīvs   [ atjaunināts 2017. gada 21. marts 02:44 ]
Lai mudinātu īstenot tādus pasākumus, kas veicina daudzdzīvokļu māju siltumnoturību un samazina energoresursu patēriņu tajās, no 2017.gada 3.aprīļa līdz 12.maijam Kocēnu novada dome izsludina projektu pieteikumu pieņemšanu pašvaldības konkursā energoefektivitātes pasākumu veikšanai novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.


Pašvaldības finansējuma apmērs energoefektivitātes pasākumiem vienai dzīvojamai mājai noteikts līdz 2800 EUR, un to dzīvojamā māja var saņemt vienu reizi. Kopējais pasākumam pieejamais finansējums 2017. gadā ir 15 000 EUR.

Finansējumu dome piešķir energoaudita veikšanai, tehniskās apsekošanas veikšanai, energoefektivitātes pasākumu tāmes sagatavošanai, renovācijas būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai, kā arī tādiem energoefektivitātes pasākumiem kā logu maiņa vai tml.

Iesniegumi sagatavojami atbilstoši Kocēnu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2012 „Par Kocēnu novada domes palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās".

Noteikumi

Iesnieguma veidlapa

Līguma projektsPapildus informācija:

Kristīne Līdaka

Kocēnu novada domes

Attīstības nodaļas vadītājas vietniece

E-pasts: kristine.lidaka@kocenunovads.lv
ĉ
Inese Arhīvs,
2017. gada 21. marts 02:43
ĉ
Inese Arhīvs,
2017. gada 21. marts 02:42
ĉ
Inese Arhīvs,
2017. gada 21. marts 02:40
Comments