AS „Sadales tīkls” paaugstina elektroapgādes drošumu

Publicēja 2015. gada 2. jūl. 04:47Eva Eglīte   [ atjaunināts 2015. gada 2. jūl. 04:48 ]
Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Valmieras, Rūjienas, Kocēnu, Beverīnas, Mazsalacas, Naukšēnu un Burtnieku novadā, 2015. gadā AS „Sadales tīkls” plāno realizēt 35 investīciju projektus vairāk nekā 2 miljonu eiro apmērā. Rūpīgi izvērtējot katra investīciju projekta nozīmīgumu klientu elektroapgādes uzlabošanā, AS „Sadales tīkls” turpina veikt elektrolīniju modernizāciju, vadu un balstu nomaiņu, zemsprieguma 0,4kV (kilovoltu) un vidējā sprieguma 20kV gaisvadu līniju pārbūvi kabeļu līnijās un vidējā sprieguma elektrotīklā izbūvēt attālināti vadāmus jaudas slēdžus. 

Kocēnu novadā AS „Sadales tīkls” šogad plāno realizēt 12 investīciju projektus, darbos ieguldot 944 tūkst. eiro. Apjomīgus darbus šogad paredzēts veikt Kocēnu pagastā, kur kopumā plānots rekonstruēt vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas 8,1 km garumā, tostarp 20kVgaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām plānota 3 km garumā, veikt zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju rekonstrukciju 3,5 km garumā un izbūvēt 8 jaunas transformatoru apakšstacijas. Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu Bērzaines pagasta iedzīvotājiem, AS „Sadales tīkls” atjaunos 20kV gaisvadu elektrolīnijas 2,9 km garumā, 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 2,6 km garumā un izbūvēs 3 jaunas transformatoru apakšstacijas. Nozīmīgi darbi iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanai tiek plānoti Zilākalna un Dikļu pagastā, kur tiks veikta vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 6,7 km garumā, bet 0,5km garš elektrolīnijas posms tiks pārbūvēts izolētu vadu izpildījumā. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbu laikā 20kV elektrotīklā tiks izbūvēts attālināti vadāms jaudas slēdzis, kas ļaus AS „Sadales tīkls” ātrāk reaģēt un efektīvāk attālināti vadīt elektrotīklu, palielināt automātiski saņemtās informācijas plūsmu par aktuālo situāciju elektrotīklā un veikt pārslēgumus, maksimāli samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos. Darbu ietvaros tiks izbūvēta 0,4kV kabeļu līnija 0,7 km garumā un jauna transformatoru apakšstacija. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas darbu pabeigšanas elektroapgādes drošums paaugstināsies vairāk nekā 1 900 lietotājiem Valmierā un Kocēnu novadā, tajā skaitā klientiem SIA „Vidzemes slimnīca”, SIA „Valmieras ūdens”, SIA „Karsten-Sanitex Latvia”, SIA „Tehauto”, SIA „K Info”, VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, AS „Dikļu pils”, SIA „Zilvas koks”, SIA „Silviko”, Dikļu pagasta zemnieku saimniecībai „Sēnītes”. 

Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti Valmieras iedzīvotājiem, AS „Sadales tīkls” šogad plāno realizēt 5 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot 331 tūkst. eiro. Nozīmīgs elektrotīkla rekonstrukcijas projekts tiks realizēts pie Valmieras robežas ar Beverīnas novadu, kur plānots veikt jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi, vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvēt par kabeļu līniju 2,1 km garumā un izbūvēt zemsprieguma 0,4kV kabeļu līniju 0,2 km garumā. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas, elektroapgādes drošums un kvalitāte ievērojami uzlabosies 71 AS „Sadales tīkls” klientam, tostarp AS „Valmieras enerģija”, SIA „Lauktehnikas enerģētiķis”, SIA „VRPB”, SIA „Valmieras ūdens”, AS „Valmieras piens”, SIA „Latvijas propāna gāze”, SIA „Gulbītis 3”, SIA „Eko bebrs” u.c. lietotājiem. Vienlaicīgi ar ielas apgaismojuma rekonstrukciju, ko veic pašvaldība, Riharda Gredzena ielā – no Liepu līdz Valkas ielai - AS „Sadales tīkls” veiks zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvi par kabeļu līniju 0,5 km garumā. Zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām plānota arī A. Upīša un Avotu ielā un kopumā 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas tiks rekonstruētas 4,2 km garumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu 133 klientiem.

AS „Sadales tīkls” Rūjienas novada elektrotīkla attīstībā plāno ieguldīt 682 tūkst. eiro, realizējot 9 investīciju projektus, un trīs no tiem plānoti Rūjienas pilsētā. Rūjienā - Rīgas, Robežu, Saules, Kronvalda, Temejas, Stacijas kā arī 20kV elektrolīnijas posmā gar Rojas upi (no Upes līdz Vītolu ielai), tiks veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve par kabeļu līnijām 5 km garumā, izbūvētas 5 jaunas transformatoru apakšstacijas un vidējā sprieguma elektrotīklā izbūvēti 3 attālināti vadāmi jaudas slēdži, kas ļaus AS „Sadales tīkls” attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus, maksimāli samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku elektrotīkla bojājumu gadījumos. Elektrotīkla rekonstrukcijas darbi šogad plānoti arī Ķoņu, Ipiķu, Jeru un Vilpulkas pagastā. Kopumā Rūjienas novadā AS „Sadales tīkls” šogad veiks 20kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 5,2 km garumā, 20kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs izolētu vadu izpildījumā 2,7 km garumā, izbūvēs 9 jaunas transformatoru apakšstacijas un zemsprieguma 0,4kV gaisvadu līnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 5,3 km, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairāk kā 1 000 Rūjienas un novada iedzīvotājiem, tostarp uzņēmumiem SIA „Rūjienas Saldējums”, SIA „Garants”, SIA „Koksne”, SIA „Rūjienas Siltums”.

Lai uzlabotu elektroapgādi Beverīnas novada Brenguļu pagasta iedzīvotājiem, šogad AS „Sadales tīkls” investīcijās ieguldīs 219 tūkst. eiro. Elektrotīkla uzlabošanas darbu laikā tiks veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju pārbūve izolētu vadu izpildījumā 1,2 km garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 1,8 km garumā un izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija, bet vidējā sprieguma elektrotīklā tiks izbūvēts attālināti vadāms jaudas slēdzis, kas ļaus AS „Sadales tīkls” ātrāk reaģēt, efektīvāk attālināti vadīt elektrotīklu un veikt pārslēgumus, maksimāli samazinot elektroapgādes pārtraukuma laiku klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos. Pēc plānoto investīciju projektu īstenošanas elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies vairāk nekā 800 Brenguļu pagasta iedzīvotājiem.

Mazsalacas lauku teritorijā un Ramatas pagastā AS „Sadales tīkls” šogad plāno izbūvēt 3 jaunas transformatoru apakšstacijas, atjaunot 20kV gaisvadu elektrolīniju 0,5 km garumā un zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 5 km garumā. Pēc elektrotīkla rekonstrukcijas elektroapgādes drošums un kvalitāte paaugstināsies 36 Mazsalacas novada iedzīvotājiem, savukārt Naukšēnu novada Naukšēnu pagasta iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanai AS „Sadales tīkls” pārbūvēs esošo transformatoru apakšstaciju, paaugstinot elektroapgādes tīkla drošumu 29 lietotājiem.

Burtnieku novada Burtnieku pagastā AS „Sadales tīkls” šogad veiks jaunas transformatoru apakšstacijas izbūvi un 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 1,4 km garumā. Jauna transformatoru apakšstacija šogad tiks izbūvēta arī Matīšu pagastā, bet Valmieras pagastā zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas rekonstrukcijas darbi jau ir pabeigti un gaisvadu elektrolīnija ir pārbūvēta par kabeļu līniju 2,4 km garumā. Kopumā Burtnieku novada iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanai AS „Sadales tīkls” ieguldīs 56 tūkst. eiro un elektroapgādes drošums un kvalitāte uzlabosies 100 novada iedzīvotājiem.

Šogad AS „Sadales tīkls” kopumā visā Latvijā plāno atjaunot 877 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, tajā skaitā vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūve zemē ieraktās kabeļu līnijās plānota 209 km garumā, 823 km zemsprieguma elektrolīnijas, kā arī rekonstruēt vai no jauna izbūvēt 554 transformatoru apakšstacijas, bet elektrolīniju trases visā Latvijā plānots attīrīt 4 444 km garumā.
Comments