AS “Sadales tīkls” informācija par pieslēguma jaudas samazināšanu vai atteikšanos no pieslēguma

Publicēja 2018. gada 5. okt. 05:39Kristers Blūms
AS “Sadales tīkls” informācija par pieslēguma jaudas samazināšanu vai atteikšanos no pieslēguma (izbeidzot elektroenerģijas tirdzniecības vai sistēmas pakalpojuma līgumu) uz laiku līdz 9 mēnešiem:

Izmaiņas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumos “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”, kas dod iespēju sezonālajiem elektroenerģijas lietotājiem atteikties no elektrotīkla pieslēguma vai neizmantotās pieslēguma jaudas, stājās spēkā 2018.gada 30.martā un AS “Sadales tīkls” turpina nodrošināt saviem klientiem minētos pakalpojumus.

Lauksaimniecības sezonas noslēgumā klienti AS "Sadales tīkls" sāk iesniegt pieteikumus elektrotīkla pieslēguma jaudas samazināšanai vai elektroapgādes un elektroenerģijas tirdzniecības vai sistēmas pakalpojuma līguma pārtraukšanai savos īpašumos uz laiku līdz 9 mēnešiem.

AS “Sadales tīkls” aicina klientus būt vērīgiem un informē, ka atjaunot slodzi bez maksas vai atjaunot pieslēgumu īpašumā par faktiskajām izmaksām var tikai tad, ja izpildās attiecīgie nosacījumi, kas minēti “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” 41.2 vai 49.punktā.

Atjaunot slodzi bez maksas uz sistēmas pakalpojumu līgumā pirms slodzes samazināšanas noteikto atļauto slodzi vienu reizi 12 mēnešu periodā ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā no slodzes samazināšanas brīža var, ja izpildās sekojoši nosacījumi:
  • pieslēguma spriegums ir 0,4 kilovolti un summārā atļautā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva nav mazāka par 100 ampēriem vai 6–20 kilovolti;
  • slodzes samazinājums nav mazāks par 50% no elektroenerģijas tirdzniecības līgumā vai sistēmas pakalpojumu līgumā noteiktās pieslēguma atļautās slodzes;
  • vismaz vienu kalendāro mēnesi divpadsmit mēnešu periodā pirms pieslēguma atļautās slodzes samazināšanas lietotājs izmantojis vismaz 7% no elektroenerģijas tirdzniecības līgumā vai sistēmas pakalpojumu līgumā noteiktās pieslēguma atļautās slodzes.

Atjaunot pieslēgumu īpašumā par faktiskajām izmaksām vienu reizi 12 mēnešu periodā ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā no brīža, kad sistēmas lietotājs izbeidzis elektroenerģijas tirdzniecības vai sistēmas pakalpojuma līgumu attiecībā uz konkrēto objektu var, ja izpildās sekojoši nosacījumi:

  • ir saglabājies pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamais elektrotīkls un attiecīgajā pieslēguma vietā ir pieejama nepieciešamā pieslēguma jauda;
  • lietotājs divpadsmit mēnešu periodā pirms pieprasītās elektroenerģijas piegādes atjaunošanas vismaz trīs pilnus kalendāros mēnešus ir izmantojis sistēmas pakalpojumus attiecīgajā objektā.
Aktīvās lauksaimniecības sezonas noslēgumā AS “Sadales tīkls” ir saņēmusi pieteikumus gan no klientiem, kuri pieslēgumu jaudu izmantoja atbilstoši šiem noteikumiem, gan no klientiem, kuri elektrotīkla pieslēguma jaudu, piemēram, kaltēs izmantoja tikai vienu mēnesi, un šobrīd vēršas pie AS “Sadales tīkls” ar pieteikumu elektroapgādes pārtraukšanai uz laiku līdz 9 mēnešiem. Šādos gadījumos, kad sezonālie lietotāji nav ievērojuši SPRK noteikumos noteiktās prasības, AS “Sadales tīkls” elektrotīkla pieslēguma jaudas samazinājumu vai elektroenerģijas piegādes pārtraukšanu veiks ierastā kārtībā. Tas nozīmē, ka elektrotīkla pieslēguma jauda netiks rezervēta un tās atjaunošana būs maksas pakalpojums.

Pieteikumu elektrotīkla pieslēguma jaudas samazināšanai vai elektroapgādes pārtraukšanai uz laiku līdz 9 mēnešiem klienti var iesniegt AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv. AS “Sadales tīkls” aicina klientus, kuri elektroniski jau ir iesnieguši pieteikumus jaudas samazināšanai vai elektroapgādes pārtraukšanai, pārliecināties, vai pieslēgums atbilst noteiktajiem kritērijiem. Ja tas neatbilst, tad konkrētajam objektam portālā netiks piedāvāta iespēja pārtraukt elektroenerģijas piegādi uz laiku līdz 9 mēnešiem (lūdzu skaitīt pielikumu).
Nepieciešamības gadījumā AS “Sadales tīkls” aicina vērsties pie noteiktās uzņēmuma kontaktpersonas.
Comments