Arī Kocēnu novada izglītības iestādes iesaistīsies pedagogu streikā

Publicēja 2015. gada 24. nov. 01:11Eva Eglīte
Pirmdien, 23. novembrī, Kocēnu novada domes administrācijas ēkā norisinājās sanāksme, kuras laikā novada izglītības iestāžu vadītāji un iestāžu arodorganizācijas priekšsēdētāji informēja pašvaldību par dalību pedagogu vienas dienas brīdinājuma streikā, kas norisināsies piektdien, 27. novembrī. Kā pavēstīja iestāžu vadītāji, streikā piedalīsies visas Kocēnu novada izglītības iestādes (Kocēnu pamatskola, Rubenes pamatskola, J.Neikena Dikļu pamatskola, Jaunburtnieku pamatskola, PII “Auseklītis” Kocēnos un Rubenē, PII “Cielaviņa” Dikļos un Zilākalnā, Dauguļu internātpamatskola), izņemot Vaidavas internātpamatskolu, kas atbalsta kopējo pedagogu nostāju un streika organizēšanu, bet internātpamatskolai ir apgrūtinātas iespējas iesaistīties, ņemot vērā iestādes specifiku. Savukārt Dauguļu internātpamatskolas audzēkņi un Jaunburtnieku pamatskolas internāta grupas audzēkņi piektdien iestādē neatradīsies, jo tiks organizēta skolēnu aizvešana uz mājām ceturtdienas vakarā vai piektdienas rītā.

Izglītības iestādēs ierastais mācību process 27. novembrī tiks pārtraukts uz vienu dienu - pedagogi atradīsies savā darbavietā, taču nepildīs savus tiešos darba pienākumus. Izglītības iestādes aicina vecākiem rast iespēju bērnus šajā dienā uz izglītības iestādi nevest, tādējādi paužot savu atbalstu un cieņu skolotājiem. Pedagogi ir informējuši audzēkņu vecākus par darba organizēšanu streika dienā, norādot, ja tomēr kādam nav iespējas atrast risinājumu bērna pieskatīšanai, bērns no izglītības iestādes prom raidīts netiks, bet atbildību par bērnu skolotāji uzņemties nevarēs, jo pedagogi streika laikā nepilda savus amata pienākumus.

Kā visu iestāžu vārdā pauda Rubenes pamatskolas skolotāja un arodkomitejas priekšsēdētāja Ļena Kalniņa, novada izglītības iestādes iesaistās streika norisēs ne tikai, lai iestātos par savām interesēm, bet arī solidarizējoties ar visām mācību iestādēm Latvijā un atbalstot kopējo pedagogu viedokli.

Kā informē pedagogi, lēmums par streiku nav vēršanās pret pašvaldībām, bet pedagogu prasība valdībai uzņemties atbildību par pastāvošo nevienlīdzīgo situāciju, ilgstoši nerisinātām izglītības nozares problēmām, nepildītajiem solījumiem un spēkā esošu normatīvo aktu neievērošanu.

27. novembrī paredzētajā streikā kopumā piedalīsies 869 izglītības iestādes. Streikā piedalīsies gan vispārizglītojošās skolas, gan pirmsskolas izglītības iestādes, gan sporta skolas, gan internātskolas, gan arī augstskolas un zinātnes iestādes.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) izvirzīs divas prasības. Pirmkārt, novirzīt rezervētos deviņus miljonus eiro jau esošo noteikumu pilnveidei, lai uzlabotu darba samaksas nosacījumus visiem nozarē strādājošajiem, īpaši uzsverot pirmsskolas, mazo skolu, atbalsta personāla stāvokļa uzlabošanas nepieciešamību, kā arī pilnveidot pedagogu darba samaksas jauno modeli, ņemot vērā LIZDA priekšlikumus. Otrkārt, arodbiedrība prasīs nodrošināt finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei.
Comments