Ar 1. maiju komunālos pakalpojumus novadā nodrošinās SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”

Publicēja 2015. gada 30. apr. 03:06Eva Eglīte

Kocēnu novada dome informē, ka ar 2015. gada 1. maiju komunālo pakalpojumu sniegšanu nodrošinās Kocēnu novada SIA “Kocēnu komunālā saimniecība”. Komunālo pakalpojumu sniegšanas līgumi šobrīd no jauna netiks pārslēgti. Drīzumā SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” organizēs tikšanos ar iedzīvotājiem un māju pārvaldniekiem, par to savlaicīgi informējot.

Pagājušā gada nogalē Kocēnu novada domes sēdē nolēma izveidot Kocēnu novada pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Kocēnu komunālā saimniecība”. Kapitālsabiedrība sabiedriskos pakalpojumus – siltumapgāde un ūdenssaimniecība – sniegs Kocēnu pagasta Kocēnu ciema un Rubenes ciema, Bērzaines pagasta Bērzaines ciema, Vaidavas pagasta Vaidavas ciema, Dikļu pagasta Dikļu ciema un Zilākalna pagasta Zilākalna ciema teritorijās.

Kontaktinformācija: valdes loceklis Māris Heinols – tel.nr.: 20217455, e-pasts: maris.heinols@kocenunovads.lv; galvenā grāmatvede Lidija Reitere - tel.nr.: 64207687, 26535092, e-pasts: lidija.reitere@kocenunovads.lv

Uzņēmuma santehniķi:

Kocēni, Rubene, Vaidava - Alvils Daugulis tel.nr.: 26222492

Zilaiskalns, Dikļi, Bērzaine - Māris Brīnums tel.nr.: 26343009
Comments