Apsveikums Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienā

Publicēja 2019. gada 18. nov. 03:08Elīna Upīte
Mēs maza cilts,
Mēs būsim lieli tik,
Cik mūsu griba.
/Rainis/
Kur sākas Latvija? Tā sākas katrā no mums, mūsu ģimenē, mūsu pašvaldībā!

Mēs Kocēnu novadā lepojamies ar mūsu cilvēkiem – uzņēmējiem, skolotājiem, sportistiem, pašvaldības darbiniekiem un aktīviem līdzcilvēkiem, viņu paveikto gan aizvadītajā simtgadē, gan šobrīd. Svarīgais – darīt to, kam mēs ticam, domājot par valsti šodien un nākotnē.

Mēs lepojamies ar kultūrvēsturisko mantojumu, ko esam saņēmuši no senčiem, mūsu pienākums ir to attīstīt un pilnveidot nākamajām paaudzēm.

Mēs lepojamies ar Kocēnu novada pašvaldības paveikto līdz šim un turpināsim mērķtiecīgi strādāt arī nākotnē, uzlabojot dzīvi un veidojot tradīcijas mūsu bērniem un mazbērniem, jo mēs esam valsts, daļa no Latvijas!

Sargāsim un veidosim mūsu valsts nākotni ik dienu! Saules mūžu Latvijai!

Kocēnu novada domes priekšsēdētājs 
Jānis Olmanis
Comments