Apstiprināts Kocēnu novada budžets 2018. gadam

Publicēja 2018. gada 7. febr. 03:47Kristers Blūms   [ atjaunināts 2018. gada 7. febr. 03:59 ]

1.februāra ārkārtas domes sēdē apstiprināts Kocēnu novada budžets 2018. gadam. Novada attīstībā liela nozīme ir iedzīvotājiem, uzņēmējiem un viesiem. Ikviena budžeta pozīcija ir vērsta uz to, lai nodrošinātu pilnvērtīgu, kvalitatīvu un laikam atbilstošu funkciju nodrošinājumu iedzīvotājiem, uzņēmējiem un viesiem. 2018. gadā galvenie veicamie darbi vērsti:
Kvalitatīvas Izglītības nodrošinājums iedzīvotājiem (pirmsskola, sākumskola, pamatskola);
Infrastruktūras uzlabošanā (ēku remonts, ceļu remonts, brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošinājums, infrastruktūras objektu atjaunošana un jaunu izveidošana);
Kultūras daudzveidības nodrošināšana atbilstoši valsts simtgades tematikai. Finansējums paredzēts gan Kocēnu novada kolektīvu dalībai Latvijas Dziesmu un deju svētkos, gan ievērojamu mākslinieku uzņemšanai un pasākumu organizēšanai.
Sporta aktivitātes tradicionālajos sporta veidos, kā arī meklētas un realizētas  jaunas iniciatīvas.

Pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta ieņēmumi, kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu un aizņēmumu saņemšanu projektu realizācijai, plānoti 11,7 miljonu euro apmērā, kas ir par 38,3% vairāk nekā sākotnēji apstiprinātajā 2017. gada plānā, un veido aptuveni 1820 euro uz vienu Kocēnu novada iedzīvotāju. 

Kopējie Kocēnu novada domes pamatbudžeta izdevumi kopā ar aizdevumu atmaksu un kapitāldaļu iegādi līdzdalībai radniecīgo uzņēmuma kapitālā 2018.gadā plānoti 11,4 miljonu euro apmērā. Salīdzinājumā ar 2017.gada sākotnēji apstiprinātiem izdevumiem, 2018.gada izdevumi plānoti par 41,3% vairāk, t.sk. izdevumi no pašvaldības līdzekļiem - par 46,7 %.

Lielākais īpatsvars izdevumos ir finansējums ekonomiskai darbībai  – 30,4%, kam seko Izglītības finansējums ar 24,7% īpatsvaru, Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana (labiekārtošanas darbi, nekustamo īpašumu apsaimniekošana, ielu apgaismojums) – 13,9%, sociālā nodrošināšana – 11,5%, pārvalde ar 9,1% īpatsvaru, sporta un kultūras pasākumi – 8,2%, līdzekļi neparedzētiem gadījumiem – 1,1 drošības pasākumi – 0,9% un veselība ar 0,2% īpatsvaru.

Informācija par Kocēnu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam tiks papildināta!

Comments