Apstiprināti jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Publicēja 2017. gada 22. marts 01:38Inese Arhīvs   [ atjaunināts 2017. gada 22. marts 01:44 ]
Ar 2017.gada 22.februāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.19 (protokols Nr.8, 1.p.) „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KOCĒNU KOMUNĀLĀ  SAIMNIECĪBA” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” apstiprināti ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Kocēnu novadā SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājiem:
• Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 0,89 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
• Kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,24 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);

Apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2017.gada 1.aprīlī.
Detalizēta informācija par apstiprināto ūdenssaimniecības tarifu pieejama SIA “Kocēnu komunālā saimniecība” birojā Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads.
Comments