Apstiprināti jauni sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi

Publicēja 2018. gada 19. jūn. 03:55janis.paze@valmraj.lv
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome apstiprinājusi jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus SIA "ZAAO" (ZAAO) apsaimniekotajā sadzīves atkritumu poligonā "Daibe" laika posmam līdz 2020.gadam. Jaunie tarifi spēkā stāsies šī gada 19.jūlijā. Poligona “Daibe” tarifs bijis nemainīgs kopš 2012.gada, atkritumu pieņemšanas cena poligonā palielinājusies tikai dabas resursu nodokļa (DRN) pieauguma dēļ - no 2012. līdz 2018.gadam šis nodoklis audzis 3,5 reizes. Šo gadu laikā ZAAO ir īstenojusi vairākus Eiropas Savienības un Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētus projektus, izveidojot jaunu infrastruktūru atkritumu priekšapstrādei pirms apglabāšanas – manuālo sadzīves atkritumu šķirošanas līniju. Ir uzsākta otrās atkritumu krātuves pildīšana, pirmajai piepildītajai krātuvei notikusi rekultivācija. Līdzekļi ieguldīti arī poligona “Daibe” pievadceļa rekonstrukcijā. Saskaņā ar SPRK pieņemto lēmumu, ZAAO sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs par vienu noglabāto atkritumu tonnu, ieskaitot dabas resursu nodokli, bet bez pievienotās vērtības nodokļa, līdz šā gada beigām palielināsies par 19,2% un būs 48,55 eiro par tonnu. Savukārt nākamā gada sākumā tarifu paredzēts pacelt vēl par 7,6%, tam pieaugot līdz 52,53 eiro par tonnu, bet 2020.gadā to paredzēts palielināt vēl par 6,6%, tam sasniedzot 56,02 eiro par tonnu līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim. Jāpiebilst, ka tarifa palielināšanās nākamajos gados saistīta tikai ar DRN likmes pieaugumu par atkritumu apglabāšanu. Minēto tarifa izmaiņu ietekmē mainās arī atkritumu apsaimniekošanas maksa SIA "ZAAO" klientiem Ziemeļvidzemes 22 pašvaldībās. Par konkrētām izmaiņām katrā pašvaldībā klienti tiks informēti personīgi. SIA “ZAAO” ir 28 pašvaldībām piederošs uzņēmums, kas piedāvā kvalitatīvus un vides prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Ziemeļvidzemē un atsevišķos Malienas un Pierīgas reģiona novados. Uzņēmums veic arī būtiskas sabiedrības izglītošanas un informēšanas aktivitātes atkritumu apsaimniekošanas sistēmas efektīvai darbībai. 
Avots: SIA ZAA
ĉ
janis.paze@valmraj.lv,
2018. gada 19. jūn. 03:55
Ċ
janis.paze@valmraj.lv,
2018. gada 19. jūn. 03:55
Comments