Apstiprināta vecāku maksa par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs

Publicēja 2016. gada 5. febr. 06:07Eva Eglīte

Kocēnu novada domes sēdē apstiprināta vecāku maksu par bērnu ēdināšanu Kocēnu novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, vienam bērnam dienā:

  • bērni vecumā līdz 4 gadiem, kuri apmeklē grupu ar dienas režīmu (brokastis, pusdienas, launags) - 2,20 eiro,
  • bērni vecumā līdz 4 gadiem, kuri apmeklē Jaunburtnieku pamatskolas pirmsskolas grupu ar dienas režīmu (pusdienas, launags) - 1,55 eiro,

  • bērni vecumā no 5 gadiem, kuri apmeklē Jaunburtnieku pamatskolas pirmsskolas grupu ar dienas režīmu (launags) - 0,45 eiro,

  • bērni vecumā no 5 gadiem, kuri apmeklē grupu ar dienas režīmu (brokastis, launags) - 1,15 eiro.

Lēmums stājas spēkā ar 2016. gada 1. martu.

Lai materiāli atbalstītu daudzbērnu ģimenes Kocēnu novadā, Kocēnu novada dome piešķir uztura maksas atlaidi 100% apmērā novada pirmsskolas izglītības iestādēs daudzbērnu ģimeņu bērniem. Brīvpusdienas saņem arī trūcīgo ģimeņu bērni (lai saņemtu atlaides, vecākiem ir jāvēršas sociālajā dienestā). Kocēnu novada dome arī šogad turpina nodrošināt brīvpusdienas visiem skolēniem un 5-6 gadīgajiem pirmsskolniekiem.


Comments