Apstiprināta vecāku maksa par ēdināšanu Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Publicēja 2019. gada 29. maijs 05:42Elīna Upīte
23. maijā Kocēnu novada domes sēdē tika apstiprināta vecāku maksa par ēdināšanu Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādēs.

Izvērtējot pašvaldības izsludinātās iepirkuma procedūras “Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana” rezultātus un pamatojoties uz Finanšu nodaļas sagatavoto ekonomisko pamatojumu, deputāti apstiprināja vecāku maksu par ēdināšanu Kocēnu novada izglītības iestādēs:
      • bērniem vecumā līdz 2 gadiem, kuri apmeklē grupu ar dienas režīmu (brokastis, pusdienas, launags) - 2,80 eiro;
      • bērniem vecumā no 3 līdz 4 gadiem, kuri apmeklē grupu ar dienas režīmu (brokastis, pusdienas, launags) - 3,15 eiro;
      • bērniem vecumā no 5 gadiem, kuri apmeklē grupu ar dienas režīmu (brokastis, launags) - 1,65 eiro. Pusdienas tiek apmaksātas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Lēmums stājās spēkā 2019. gada 1. jūlijā.

Lai materiāli atbalstītu daudzbērnu ģimenes Kocēnu novadā, Kocēnu novada dome piešķir divas reizes mācību gadā par periodu no 1. septembra līdz 31. decembrim un periodu no 1. janvāra līdz 31. maijam uztura maksas atlaidi 100% apmērā novada pirmsskolas izglītības iestādēs daudzbērnu ģimeņu bērniem. Brīvpusdienas saņem arī trūcīgo ģimeņu bērni (lai saņemtu atlaides, vecākiem ir jāvēršas sociālajā dienestā).
Comments