Apstiprinātas izmaiņas "Laba skolēna" stipendijas piešķiršanas kārtībā

Publicēja 2019. gada 1. febr. 03:36Elīna Upīte   [ atjaunināts 2019. gada 1. febr. 03:49 ]
Kocēnu novada domes sēdē 24. janvārī apstiprinātas izmaiņas Kocēnu novada domes nolikumā par izglītojamo un pedagogu apbalvošanas kārtību Kocēnu novada izglītības iestādēs.

Izmaiņas veiktas “Laba skolēna” stipendijas piešķiršanas kritērijos, nosakot, ka stipendijas pretendenta vidējā mācību sasnieguma vērtējumam semestra noslēgumā jābūt virs 8,2 ballēm un mācību priekšmetos nav vērtējums 6 balles vai zemāk.

Vienlaikus ar iepriekšminētajām izmaiņām palielināta arī stipendijas summa - izglītojamiem, kuru vidējais mācību sasniegumu vērtējums ir virs 8,2 ballēm, tiek piešķirta stipendija 60 eiro apmērā, savukārt izglītojamiem, kuru vidējais mācību sasniegumu vērtējums ir vismaz 9,0 balles, piešķir stipendiju 100 eiro apmērā. 

Tāpat kā līdz šim stipendijas tiks piešķirtas divas reizes mācību gadā – katra semestra noslēgumā.
Comments