Aktualitātes Kocēnu novada pašvaldībā

Publicēja 2015. gada 26. maijs 05:54Eva Eglīte   [ atjaunināts 2015. gada 28. maijs 04:22 ]
Otrdien, 26. maijā, plkst. 18.30 Vaidavas kultūras un amatniecības centrā SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” un Kocēnu novada dome aicina uz tikšanos Vaidavas ciema iedzīvotājus, kas saņem centralizētos ūdenssaimniecības un/vai siltumapgādes pakalpojumus. Tikšanās laikā plānotas sarunas par aktuālām tēmām. Vairāk informācijas ŠEIT

Swedbank informē, ka, veicot sava bankomātu tīkla modernizāciju, tiks mainīts arī bankomāts, kas atrodas Kocēnu novada domes administrācijas ēkā, Alejas ielā 8, Kocēnos. Nomaiņa tiks veikta šī gada 27. maijā laikā no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00, un minētajā laikā bankomāta pakalpojumi klientiem nebūs pieejami.

Vēl līdz ceturtdienai, 28. maijam, Kocēnu novada dome aicina pieteikties darbam vasaras brīvlaikā skolēnus vecumā no 13 - 16 gadiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Kocēnu novada administratīvajā teritorijā un kuri iegūst pamatizglītību kādā no Kocēnu novada izglītības iestādēm. Lai pieteiktos darbam, skolēniem jāiesniedz izglītības iestādes direktoram aizpildīta pieteikuma anketa, vecāku atļauja un ārsta vai medicīnas iestādes izziņa par skolēna veselības stāvokļa atbilstību algota darba veikšanai. Anketā jānorāda arī skolēna bankas konts, uz kuru tiks pārskaitīta skolēna alga. Vairāk informācijas un pieteikuma anketa ŠEIT.

Šonedēļ turpinās ikgadējā pavasara lielgabarīta atkritumu savākšanas akcija, kuru organizē Kocēnu novada dome sadarbībā ar SIA „ZAAO”. Šīs akcijas ietvaros Kocēnu novada pašvaldība novadā izvietojusi lielizmēra konteinerus. Iedzīvotāji tiek aicināti bez maksas atbrīvoties no mājsaimniecības lielgabarīta atkritumiem sev ērtākajā vietā. Vairāk informācijas ŠEIT

Piektdien, 29. maijā, plkst. 16.00 Bērzaines tautas namā viesosies izstādes “Laiks kā putns” autore Ilze Šulja.

No 28. maija līdz 30. maijam zirgaudzētavā „Kocēni” Kocēnu pagasta „Astrās” notiks seminārs pajūgu braukšanā manēžas tiesnešiem un braucējiem FEI Solidaritātes programmas ietvaros.
Semināru vadīs viens no labākajiem Nīderlandes pajūgu braucējiem, Nīderlandes divjūgu izlases dalībnieks Gerards Leijtens. Vairāk informācijas ŠEIT

Piektdien, 29. maijā, no plkst. 23.00 Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos notiks pirmā zaļumballe kopā ar grupu “Kompromiss”. Biļetes cena 3 eiro.

Svētdien, 31. maijā, plkst. 10.00, atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, laukumā pie Zilākalna pagasta pārvaldes notiks pasākums “Pārsteigumu karuselis". Bērnu rītā uz ballīti aicina Jestrais Zaķis un Pelēkais Vilks. Būs jautras dziesmas, rotaļas un dejas. Līdzi jāņem labs garastāvoklis un vēlme līdzdarboties dažādās aktivitātēs.

Svētdien, 31. maijā, plkst. 15.00 Bērzaines ciema centrā notiks Bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums sportiskā gaisotnē.

6. jūnijā notiks absolventu salidojums – Rubenes pamatskolai – 50. No plkst. 16.00 – dalībnieku reģistrācija, skolas vēstures ekspozīcijas, vizuālās mākslas izstādes, skolas telpu un apkārtnes apskate. Dalības maksa 5 EUR. Plkst. 17.00 svētku pasākums skolas zālē, plkst. 20.00 saviesīgs vakars. AFIŠA

Šogad laikā no 8. līdz 18. jūnijam notiks studijas 2x2 mākslas plenērs Kocēnos. Plenēra laikā dabas studijās katru dienu no plkst. 10.00 līdz 15.00 Kocēnos un apkārtnē notiks zīmēšanas, gleznošanas nodarbības. Studijas vadītājs - mākslinieks Alfreds Lapetrovs. Dalībnieku vecums – no 9 gadiem. Aicināti arī pieaugušie un seniori. Dalības maksa 30 eiro. Pieteikšanās līdz 4. jūnijam, zvanot pa tālruni 20023107 vai sūtot e-pastu: studija-2x2@inbox.lv.

Pamatojoties uz Kocēnu novada domes saistošajiem noteikumiem „Par Kocēnu novada domes palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās" un ņemot vērā nepietiekamo pretendentu skaitu pēc iesniegumu pieņemšanas noslēgšanās, ir nolemts pagarināt projektu pieteikumu konkursa termiņu energoefektivitātes pasākumu veikšanai novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās par divām nedēļām no domes sēdes lēmuma pieņemšanas. Iesniegumi tiks pieņemti līdz 2015. gada 4. jūnijam (ieskaitot). Vairāk informācijas ŠEIT

Lai nodrošinātu kvalitatīvu ielu apgaismojumu diennakts tumšajā laikā un veicinātu elektroenerģijas un oglekļa dioksīda emisiju samazināšanu, Kocēnu novadā tiek īstenots Kocēnu novada domes projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kocēnu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”. Projekts paredz Kocēnos, Dikļos un Bērzainē uzstādīt jaunus, energoefektīvus gaismas diožu (LED) gaismekļus. Iedzīvotāji tiek informēti, ka šo darbu veikšanas procesā var nedegt atsevišķi ielu apgaismojuma posmi diennakts tumšajā laikā. Vairāk informācijas ŠEIT

Sakarā ar to, ka Zilākalna pagasta bibliotēkas telpās notiek remontdarbi, maijā nodot/saņemt grāmatas un periodiskos izdevumus varēs Zilākalna pagasta pārvades telpās, kur izvietots grāmatu saņemšanas /nodošanas punkts. Bibliotekāre klientus pieņems katru darba dienu pagasta pārvaldes darba laikā.

Kocēnu novada dome organizē pašvaldības īpašuma – dzīvokļa izsoli. Izsoles objekts – pašvaldības dzīvokļa īpašums „Saullēkti” - 19, Bērzainē, Bērzaines pagastā. Izsole notiks 2015. gada 17. jūnijā plkst. 10.00 Kocēnu novada domes administrācijas ēkā Alejas ielā 8, Kocēnos. Izsoles objekta nosacītā sākuma cena: 3500 EUR. Izsoles noteikumi publicēti ŠEIT.

18. jūnijā Kocēnu novada svētku atklāšanas pasākumā, kas norisināsies Dikļu pils dārzā, no plkst. 16.00 notiks arī tirdziņš, kurā piedalīties aicināti Kocēnu novada amatnieki, mājražotāji un zemnieki. Dalībai tirdziņā interesenti laipni aicināti pieteikties līdz 5. jūnijam, zvanot pa tālruni 26328943 (Inese Bērziņa). Šobrīd notiek aktīva gatavošanās novada svētku pasākumiem. Svētki šogad notiks laikā 18. un 19. jūnijā visos novada pagastos, bet 20. jūnijā ikviens laipni aicināts Neikenkalna dabas koncertzālē Dikļos, kur notiks Vidzemes dziesmu diena.

Kocēnu novada dome izsludinājusi Kocēnu novada fotokonkursu. Lai piedalītos konkursā, pretendentiem jāiesniedz pieteikums un ne vairāk kā 20 fotoattēli. Fotogrāfijās jābūt attēlotiem Kocēnu novada kultūrvēsturiskiem objektiem, dabai, tūrismam, aktīvai atpūtai un sportam, uzņēmējdarbībai, kā arī kultūras, sporta un izklaides pasākumiem. Fotoattēli jāiesniedz līdz 5. oktobrim. Vairāk informācijas ŠEIT

Izstādes:

Bērzaines tautas namā:
Maijā apskatāma tekstilmākslinieces Ilzes Šuļjas darbu izstāde „Laiks kā putns”.

Rubenes bibliotēka:
Līdz 15. jūnijam apskatāma rokdarbu izstāde

Krēslinieku sētā ("Lejas Bregži", Vaidavas pagasts):
Līdz 1. jūlijam apskatāma mākslinieces Guntas Ēltammas gleznu un rotu izstāde.

Iepirkumi

Kocēnu novada dome ir izsludinājusi atklātu konkursu “Pretendentu atlase vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību slēgšanai” (KND/2015/11). Ar iepirkumu procedūras nolikumu iespējams iepazīties Kocēnu novada domē (Alejas ielā 8, Kocēnos) vai lejupielādēt ŠEIT. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu līdz 2015. gada 16. jūnijam plkst. 14.00.

SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” izsludinājusi iepirkuma procedūru „Siltumavota izbūve Kocēnu novada Kocēnos”. Iepirkums tiek veikts, īstenojot projektu „Siltumavota izbūve pārejai no fosilā kurināmā uz atjaunojamu kurināmā izmantošanu centralizētā siltumapgādē Kocēnu novada Kocēnos”. Iepirkuma priekšmets ir šķeldas katlumājas ar uzstādīto siltuma jaudu 1,5 MW būvniecība (iekļaujot papildus arī 200kW granulu apkures katlu). Ar nolikumu iespējams iepazīties ŠEIT vai klātienē SIA „Kocēnu komunālā saimniecība” (Alejas iela 8, Kocēni). Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2015. gada 16. jūnijam plkst. 10.00.


Nodarbības

Rubenes bibliotēkā katra mēneša otrajā pirmdienā no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00 notiek rokdarbu nodarbības.

Bērzaines ciema "Tūjās" katru ceturtdienu no plkst. 16.30, bet svētdienās no plkst. 11.00 notiek rokdarbu pulciņa "Koši" nodarbības. Ceturtdienu vakaros - mazajām meitenēm, svētdienās - lielajām. Nodarbības - bez maksas.

Vaidavas izglītības biedrībā katru svētdienu plkst. 10.00. notiek ārstnieciskās vingrošanas un jogas nodarbības. Dalības maksa: 7 EUR.

Comments