Aktualitātes Kocēnu novada pašvaldībā

Publicēja 2015. gada 10. apr. 10:29Eva Eglīte

Jau trešo gadu Kocēnu novada dome izsludinājusi projektu pieteikumu konkursu energoefektivitātes pasākumu veikšanai novada daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Iesniegumu pieņemšana tiks uzsākta no š.g. 13. aprīļa un turpināsies līdz 18. maijam. Pašvaldības palīdzības apmērs energoefektivitātes pasākumiem vienai dzīvojamai mājai noteikts līdz 2800 EUR un to dzīvojamā māja var saņemt vienu reizi. Kopējais pasākumam pieejamais finansējums 2015. gadā ir 28 000 EUR. Vairāk informācijas ŠEIT.

Kocēnu novada dome izsludina iesniegumu pieņemšanas uzsākšanu pašvaldības finansētu neformālo iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursā. Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu, projektu un pasākumu īstenošanu Kocēnu novadā un veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 27. aprīlis. Kopējais konkursā pieejamais Kocēnu novada domes finansējums 2015. gadā ir 7 000 EUR, vienā pieteikumā pieprasītais finansējuma apmērs nedrīkst pārsniegt 700 EUR. Vairāk informācijas, projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama ŠEIT.

Saskaņā ar Zemessardzes 27. kājnieku bataljona mācību plānu laikā no 10. līdz 12. aprīlim Kocēnu pagasta “Gaujas NP Bauri” teritorijā tiks organizētas Zemessardzes augstas gatavības līmeņa rotas kaujas grupas mācības. Mācībās plānoti taktiskie vingrinājumi ar periodisku salūtmunīcijas un sprādziena imitācijas līdzekļu izmantošanu, kas rada troksni, bet nerada draudus apkārtējo cilvēku veselībai un dzīvībai. Minētā laika periodā satraukumam par šāvieniem nav iemesla, mācības noritēs pēc saskaņota un apstiprināta plāna. Vairāk informācijas ŠEIT.

Sestdien, 11. aprīlī, plkst. 17.00 notiks Vaidavas kultūras centra 35 gadu jubilejas pasākums ar mākslinieka Jāņa Anmaņa darbu pastāvīgās ekspozīcijas atklāšanu Izstāžu zālē un autora piedalīšanos, koncertu un dejām. Laipni aicināti un gaidīti bijušie darbinieki, kolektīvu vadītāji un pašdarbnieki! Vairāk informācijas ŠEIT

Svētdien, 12. aprīlī, plkst. 10.00 Kocēnu kultūras namā notiks bezmaksas seminārs par augļkopību - augļu dārza ierīkošana un kopšana, augļu koku vainagu veidošana, jaunākās augļu koku šķirnes, kā arī praktiskā nodarbība augļu dārzā. Vairāk informācijas ŠEIT.

15. aprīlī no plkst. 10.00 Kocēnu kultūras namā notiks bezmaksas seminārs lauksaimniekiem par tiešmaksājumiem 2015. gadā un Latvijas Lauku attīstības programmu. Vairāk informācijas ŠEIT.

Sakarā ar 1990. gada 21. aprīlī Rīgā “Daugavas” stadionā sarīkotās Vislatvijas tautas deputātu kopējās sapulces un tajā notikušā balsojuma par Latvijas neatkarību 25. gadadienu Kocēnu novada dome aicina vēsturiski nozīmīgā notikuma dalībniekus no Kocēnu novada piedalīties konferencē "Vietējo padomju loma Latvijas neatkarības atgūšanā", kas notiks 21. aprīlī plkst. 10.00 Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijas Portretu zālē. Lūgums pieteikties līdz 15. aprīlim, zvanot pa tālruni 26422411 (Eva Eglīte) vai rakstot eva.eglite@kocenunovads.lv  Vairāk informācijas ŠEIT.

Ir uzsākusies orientēšanās sacensību seriāla "Valmieras Magnēts" 2015. gada sezona. Šogad sacensības notiks 24 posmos, no kuriem vairāki norisināsies Kocēnu novada teritorijā. Vairāk informācijas ŠEIT.

Izstādes:

Bērzaines tautas namā:
Aprīlī apskatāma tekstilmākslinieces Ilzes Šuļjas darbu izstāde „Laiks kā putns”.

Dikļu kultūras un tūrisma informācijas centra izstāžu zālē:
2. - 24. aprīlī apskatāma Baibas Grīnbergas floristu studijas kolāžu izstāde.

Kocēnu pagasta 1. bibliotēkā Kocēnos:
Aprīlī apskatāma gleznu izstāde "Manu sajūtu dārzā" - Guntas Eltammas, Sanitas Celmas – Ķikutes un Daces Brizauskas darbi. Plašāka informācija ŠEIT.

Vaidavas kultūras un tūrisma informācijas centra izstāžu zālē:
Mākslinieka Jāņa Anmaņa darbu pastāvīgā ekspozīcija


Iepirkumi

Kocēnu novada dome ir izsludinājusi atklātu konkursu „Pretendentu atlase vispārīgās vienošanās par elektroenerģijas tirdzniecību slēgšanai” (KND/2015/01). Ar iepirkumu procedūras nolikumu iespējams iepazīties Kocēnu novada domē (Alejas ielā 8, Kocēnos) vai lejupielādēt ŠEIT. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu līdz 2015. gada 20. aprīlī plkst. 14.00.

Kocēnu novada dome ir izsludinājusi iepirkumu procedūru “Papildus būvdarbi Rubenes sporta namam „Energoefektivitātes paaugstinošu būvdarbu veikšana Kocēnu novada iestādēs”” (KND/2015/09-KPFI). Ar iepirkumu procedūras nolikumu iespējams iepazīties Kocēnu novada domē (Alejas ielā 8, Kocēnos) vai lejupielādēt ŠEIT. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu līdz 2015. gada 20. aprīlī plkst. 14.30.

Kocēnu novada dome ir izsludinājusi iepirkumu procedūru “Papildus būvdarbi „Energoefektivitātes paaugstinošu būvdarbu veikšana Kocēnu novada iestādēs”” (KND/2015/07-KPFI). Ar iepirkumu procedūras nolikumu iespējams iepazīties Kocēnu novada domē (Alejas ielā 8, Kocēnos) vai lejupielādēt ŠEIT. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu līdz 2015. gada 14. aprīlī plkst. 14.00.


Nodarbības

Rubenes bibliotēkā katra mēneša otrajā pirmdienā no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00 notiek rokdarbu nodarbības.

Bērzaines ciema "Tūjās" katru ceturtdienu no plkst. 16.30, bet svētdienās no plkst. 11.00 notiek rokdarbu pulciņa "Koši" nodarbības. Ceturtdienu vakaros - mazajām meitenēm, svētdienās - lielajām. Nodarbības - bez maksas.

Vaidavas izglītības biedrībā katru svētdienu plkst. 10.00. notiek ārstnieciskās vingrošanas un jogas nodarbības. Dalības maksa: 7 EUR.
Comments