Aktuāli – par pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai

Publicēja 2015. gada 18. jūn. 07:05Eva Eglīte   [ atjaunināts 2015. gada 19. jūn. 01:01 ]
Lai samazinātu Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatību, sākoties karstajam laikam, Zemkopības ministrija aicina ievērot pastiprinātus piesardzības pasākumus, gan kopjot dzīvniekus, gan dodoties mežā ogot, sēņot un/vai medīt. Zemkopības ministrija atgādina, ka ĀCM izplatībā liela loma ir cilvēciskajam faktoram.

Lai profilaktētu un nepieļautu ĀCM izplatīšanos tālāk Latvijas teritorijā, vasaras sezonā dzīvnieku īpašniekiem, kuri savās saimniecībās tur cūku sugas dzīvniekus, nepieciešams ievērot šādus piesardzības pasākumus:
  • cūku sugas dzīvniekus, izņemot tos, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām ir noteikti kā dzīvnieki, kurus atļauts turēt ārā, ir jātur slēgtās telpās, nepieļaujot to kontaktu ar mežacūkām un citiem savvaļas dzīvniekiem; 
  • ievērot normatīvos aktus, kas nosaka biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām; 
  • neizbarot zaļbarību, kas savākta meža tuvumā, vai tādu, kura novākta laukā, ja tajā pirms nopļaušanas bijušas mežacūkas; 
  • pakaišiem neizmantot salmus, ja ir aizdomas, ka tie bijuši saskarē ar mežacūkām vai to izkārnījumiem; 
  • neizbarot pārtikas atkritumus; 
  • saimniecībā nodarbināt personas, kuras savās mājās neaudzē un netur cūku sugas dzīvniekus; 
  • atgriežoties no meža un ejot savā saimniecībā pie dzīvniekiem, neizmantot netīrītu un nemazgātu apģērbu un nedezinficētus apavus, kas valkāti, ejot mežā. 
Iedzīvotājiem, kuri dodas mežā ogot, sēņot un/vai medīt, nepieciešams pēc atgriešanās no meža izmantoto apģērbu tīrīt un mazgāt, īpašu uzmanību pievēršot apaviem un to pazolēm. Apavus vēlams arī dezinficēt. Ja mežā tiek konstatēti dzīvnieku līķi, sevišķi mežacūku līķi, par tiem, atgriežoties mājās, nekavējoties jāinformē Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība.

Medniekiem pēc atgriešanās no medībām nepieciešams nodrošināt, ka medībās izmantotais apģērbs, apavi un inventārs nenonāk kontaktā ar mājas cūkām. Īpaša vērība jāpievērš apaviem, tāpēc tos vēlams dezinficēt. Nekādā gadījumā nedrīkst izbarot mājas cūkām mežacūku izcelsmes atkritumproduktus.

ĀCM Latvijā mājas cūkām un meža cūkām tika konstatēts 2014. gada vasarā.

Vairāk informācijas var atrast ŠEIT.

Comments