Aktuālie Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra "Daibe" pakalpojumi

Publicēja 2020. gada 9. apr. 07:10Elīna Upīte
Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā “Daibe” (RAAC “Daibe”) šobrīd turpinās atkritumu pieņemšanas, apstrādes un noglabāšanas procesi atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Tiek nodrošināti un attīstīti drošības pasākumi darbinieku un klientu veselības aizsardzībai.

Klientiem, kuriem ir noslēgts līgums ar RAAC “Daibe” par atkritumu izvešanu vai pieņemšanu, ir iespēja bez maksas nodot lauksaimniecībā izmantoto iepakojumu – plēves, maisus, kannas (tīrus, bez dažāda veida piejaukumiem). Par maksu var nodot lielgabarīta un būvgružu atkritumus, kā arī riepas un azbestu saturošu materiālu - jumta šīferi. RAAC “Daibe” klientiem no šīs nedēļas ir iespēja norēķināties ne tikai ar bankas pārskaitījumu, bet arī ar maksājuma karti. Skaidras naudas darījumi nav iespējami.

Iedzīvotājiem, kuri vēlas pirmo reizi izmantot RAAC “Daibe” pakalpojumus un iepriekš nav noslēgts līgums par atkritumu izvešanu vai pieņemšanu, nepieciešamais pakalpojums ir jāpiesaka pirms došanās uz RAAC “Daibe” pa tālruni 28394140 (darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00).

Visi ražošanas procesi, tai skaitā atkritumu priekšapstrāde un sagatavošana pārstrādei, RAAC “Daibe” šobrīd tiek nodrošināti nepieciešamajā apjomā. Darbinieki lieto izsniegtos individuālās aizsardzības līdzekļus, ieviesti drošības pasākumi darbinieku pārvadāšanā un ikdienas darba organizēšanā.

RAAC "Daibe” ir iežogota un apsargāta teritorija, kurā notiek atkritumu apstrāde un kontrolēta apglabāšana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.
Comments