Aktuālās vakances Ziemeļvidzemes pamatskolā - Sociālais pedagogs, izglītības psihologs un angļu valodas skolotājs

Publicēja 2021. gada 28. jūn. 04:31Kristers Blūms
Ziemeļvidzemes pamatskola aicina darbā Sociālo pedagogu uz pilnu likmi (30 stundas nedēļā)

Darba pienākumi:
 • diagnosticēt bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu integrēšanos skolā un sabiedrībā;
 • plānot un īstenot konkrētas darbības bērnu socializācijas jomā (plānot un vadīt sociālo / dzīves prasmju apguves grupas, atbalsta grupas skolēniem, nodrošināt individuālās konsultācijas skolēniem, vecākiem, skolas darbiniekiem);
 • vadīt gadījumu un pārkāpumu risināšanas procesu;
 • veikt regulāru preventīvo darbu skolā atbilstoši skolas aktualitātēm un vajadzībām.

Prasības kandidātam:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā bakalaura izglītība ar sociālā pedagoga kvalifikāciju;
 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);
 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • atbildības sajūta un precizitāte;
 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.
Darba alga 862,50 – 920 EUR

CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: ziemelvidzeme@kocenunovads.lv . Tālrunis uzziņām 26423042


Ziemeļvidzemes pamatskola aicina darbā Izglītības psihologu uz noteiktu laiku uz pilnu likmi (30 stundas nedēļā)

Galvenie pienākumi:
 • Rūpēties par personības psiholoģisko veselību un veikt preventīvo darbu labvēlīgas vides pilnveidošanā.
 • Palīdzēt bērnam sevi labāk saprast un pārvarēt grūtības, pilnveidot saskarsmes iemaņas un labāk sagatavoties neatkarīgai dzīvei.
 • Veikt psiholoģiski – pedagoģiskos izpēti, rezultātu apstrādāšanu, psiholoģisko slēdzienu un rekomendāciju sagatavošanu.
 • Plānot un organizēt proforientācijas izpēti un profkonsultācijas.

Prasības kandidātam:
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā bakalaura izglītība ar izglītības psihologa kvalifikāciju;
 • kvalifikācija saglabāšanai ir nepieciešamā profesionālās pilnveides izglītība (ieskaitot piedalīšanās semināros, kursos, kā arī piedalīšanās supervīzijās);
 • pieredze darbā ar bērniem ar speciālām izglītības vajadzībām;
 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);
 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • atbildības sajūta un precizitāte;
 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.

Profesijas kods 244503

Darba alga 900,00 EUR

CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: ziemelvidzeme@kocenunovads.lv. Tālrunis uzziņām 26423042


Ziemeļvidzemes pamatskola aicina darbā angļu valodas skolotāju

Prasības kandidātam:
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un angļu valodas skolotāja kvalifikācija;
 • speciālā izglītības skolotāja kvalifikācija;
 • labas datorprasmes (MS Word, MS Excel, Internet Explorer u.c.);
 • labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
 • spēja plānot un organizēt savu darbu;
 • atbildības sajūta un precizitāte;
 • valsts valodas prasme atbilstoši augstākās pakāpes prasībām.

Galvenie darba pienākumi:
 • īsteno izglītības programmu angļu valodā atbilstoši izglītības standartam, kā arī ņemot vērā izglītojamā veselības stāvokli un attīstības līmeni;
 • strādā ar izglītojamajiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi (izmanto mācību metodes un līdzekļus atbilstoši skolēnu speciālām izglītības vajadzībām);
 • sadarbojas ar citiem pedagogiem, klases audzinātāju, kā arī atbalsta personālu izglītības mērķu sasniegšanā.

Darba slodze – apmēram 11 stundas (0,4 slodze)
Bruto alga 364 eiro
Darba vieta: Skolas iela 5, Vaidava, Kocēnu novads


CV, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi ziemelvidzeme@kocenunovads.lv. Tālrunis uzziņām 26423042
Comments