Aktuālā informācija par ierobežojumiem transportlīdzekļu satiksmei pa Kocēnu novada pašvaldības ceļiem

Publicēja 2019. gada 28. marts 12:58Elīna Upīte
Informējam, ka no 2019. gada 29. marta tiek atcelti pavasara šķīdoņa dēļ noteiktie ierobežojumi transportlīdzekļu satiksmei pa Kocēnu novada pašvaldības autoceļu Vībotnes - Gobiņas, kas atrodas Dikļu pagastā.

Ierobežojumi tiek saglabāti šādiem pašvaldības autoceļiem:
      • Vaidavas pagastā autoceļš Podzēnu aleja – no Podzēnu alejas krustojuma ar Podzēnu apli; 
      • Dikļu pagastā autoceļš Beikas-Mazezers.
Ierobežojumi iepriekšminētajos autoceļos būs spēkā līdz jauna rīkojuma izdošanai par ierobežojumu atcelšanu. Ierobežojumi attiecas uz tiem transportlīdzekļiem, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz septiņas tonnas (ja konkrētam ceļam nav noteikts cits masas ierobežojums). Ierobežojumi neattiecas uz operatīvo dienestu un sabiedrisko transportu, kā arī uz transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās pārvadā svaigpienu atbilstoši VAS Latvijas Valsts ceļi pašvaldības saskaņotajam maršrutam, ja par šiem transportlīdzekļiem CSDD transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.

Aicinām iedzīvotājus ziņot pašvaldībai par gadījumiem, kad tiek pārkāpti ierobežojumi. Kontaktinformācija: Kocēnu novada pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Kaibe (tālr. 26446790). 
Comments