Aizvadīta projekta PuMPuRS konference "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Publicēja 2019. gada 29. marts 00:30Kristers Blūms
2019.gada 26. martā, Cēsīs norisinājās Izglītības kvalitātes valsts dienesta Eiropas Sociālā fonda projekta PuMPuRS Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ietvaros rīkotā konference: "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai".

Arī Kocēnu novads iesaistās projekta PuMPuRS realizēšanā aktualizējot mācību pārtraukšanas un skolas nepabeigšanas riskus un par tiem informējot Kocēnu novada bērnus un jauniešus.

26.marta Konferences mērķis bija informēt projektā iesaistītos par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanas aktualitātēm un diskutēt par nākotnes uzdevumiem un mērķiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanā.

Dienas gaitā tika iepazīstināts arī ar pašu projektu PuMPuRS un tā aktualitātēm. Pieredzes stāstos dalījās pārstāvji no Valmieras tehnikuma, RTU un Mūžizglītības institūta VITAE, kā arī Cēsu pilsētas vidusskolas.

Konferences otrajā daļā dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās darbnīcās par tādām tēmām kā: Sadarbība kā ''sociāla atbildība - ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā'', ''Kā jūtas skolotājs?'' un citiem ar projektu saistītiem, aktuāliem tematiem.

Projekta PuMPuRS mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. 

Konferences fotogaleriju iespējams aplūkot ŠEIT

*Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.


Comments