Aizliedz atrasties uz Kocēnu novada ūdenstilpju ledus

Publicēja 2020. gada 23. dec. 05:09Kristers Blūms
Ņemot vērā laikapstākļus, meteoroloģiskās prognozes, kā arī iespējamību, ka neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta 2020. gada 23. decembra Kocēnu novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprinājuši aizliegumu laika posmā no 24.12.2020. līdz šī lēmuma atcelšanai atrasties uz Kocēnu novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdenstilpju un citu pašvaldības valdījumā esošo ūdenstilpju ledus, izņemot, ja ledus kārtas biezums sasniedzis vismaz 10cm.

Noteikumu ievērošanu uzraudzīs Kocēnu novada pašvaldības policija. 

Comments