AIF Kapacitātes projektu konkurss – Tavas PSO* spēcināšanai!

Publicēja 2020. gada 18. dec. 05:31Kristers Blūms
Šī gada izskaņā Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) ir izsludinājis Kapacitātes konkursu, lai Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (PSO)* varētu plānot aktivitātes, kuras ir vērstas uz organizācijas attīstību un izaugsmi. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 15. februāris plkst.14.00. Aicinām arī vidzemniekus būt aktīviem un iesniegt projektus savu organizāciju spēcināšanai!

Lai organizācijas efektīvāk darbotos savu mērķu sasniegšanā, savstarpēji sadarbotos, celtu cilvēkresursu kompetences, attīstītu finanšu ilgtspēju, līdzekļu piesaisti un citas aktivitātes, aicinām PSO iesniegt savus pieteikumus AIF kapacitātes konkursā. Kopējais konkursa budžets ir 1 060 000 eiro, un tajā plānots atbalstīt vismaz 50 projektus.

Viena projekta finansējums var būt no 6 000 līdz 20 000 eiro līdz pat 100% no projekta kopējā budžeta (Covid -19 laikā līdzfinansējums nav obligāts). Projekta īstenošanas ilgums var būt no 6 līdz 24 mēnešiem, tas jāizīsteno laikā no 01.04.2021. līdz 30.09.2023. Organizācijai jābūt reģistrētai Biedrību un nodibinājumu reģistrā pirms 2020. gada 15. februāra. Plašāka informācija par konkursu atrodama - ŠEIT.

Lai sniegtu atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem, aicinām:

· pieteikties Informatīvajam semināram š.g. 21. decembrī plkst. 14:00 ZOOM platformā. Pieteikšanās - līdz 21. decembra plkst. 13:30 https://ej.uz/AIF_kapacitate;

· pieteikties bezmaksas individuālām konsultācijām par konkursu un projektu sagatavošanu visā Latvijā pie AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem. Vidzemes informācijas punkts atrodas Valmieras novada fonda telpās, Valmierā (Garā iela 10). Konsultācijām vēlams pieteikties iepriekš, rakstot uz e-pastu gundega.silina@vnf.lv vai zvanot 20025820 (Gundega).

Visā Latvijā notiks 15 projektu dienas ZOOM platformā, kurās varēs pārrunāt Kapacitātes konkursa nosacījumus, pieteikuma aizpildīšanu, kā arī piedalīties AIF projektu domāšanas un rakstīšanas darbnīcās. Lai gan detalizētāka informācija vēl sekos, pieteikties projektu dienām iespējams jau tagad: https://ej.uz/Kapac_projektu_Dienas. Janvārī notiks arī informatīvs seminārs par mērķu izvirzīšanas un to sasniegšanas novērtējuma pieejām (M&E sistēma, u.c.) saistībā ar kapacitātes konkursu.

Šis ir trešais AIF projektu konkurss, un tā mērķis ir stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un pilsoniskās sabiedrības organizāciju ilgtspēju un kapacitāti. AIF programma Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību, kā arī vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Plašāka informācija par AIF atrodama mājas lapā: www.activecitizensfund.lv.

*Pilsoniskās sabiedrības organizācijas (PSO) - Latvijas Republikā reģistrētas biedrības vai nodibinājumi: (1)kuru darbība vērsta uz sabiedrības labklājības celšanu, risinot pašas sabiedrības (tās grupas) identificētas problēmas vai sniedzot savu ieguldījumu valstisku mērķu sasniegšanā; (2) kuras ir neatkarīgas no publiskās pārvaldes, politiskām partijām, reliģiskām organizācijām, komerciālām organizācijām un to ietekmes (t.sk. biedru vidū un pārvaldes institūcijās pēc īpatsvara vai darbības ietekmes uzskaitīto organizāciju vai to oficiālo pārstāvju ir mazākumā); (3) kuras pēc savas būtības/rakstura/darbības nevar tikt pielīdzinātas politiskām partijām, reliģiskām organizācijām, arodbiedrībām, darba devēju organizācijām vai kooperatīvām sabiedrībā; (4) kuras neīsteno savu biedru vai dibinātāju profesionālās, komerciālās vai tiešās ekonomiskās intereses un to biedriem/dibinātājiem nav komerciālas ieinteresētības organizācijas darba rezultātā.


Papildu informācija:
Gundega Siliņa, Valmieras novada fonda projektu vadītāja
AIF reģionālais koordinators – konsultants Vidzemē
Tālrunis: 20258200; e-pasts: gundega.silina@vnf.lv
http://www.vnf.lv / Facebook.com/ValmierasFonds/
Comments